Sổ tay Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới

Sổ tay Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới

Sổ tay Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới

Sổ tay Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới

Sổ tay Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới
Sổ tay Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới

Sổ tay Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến không ngừng và vẫn gia tăng tại các quốc gia trên thế giới. Nhằm thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch trong trạng thái "bình thường mới" vừa phát triển kinh tế - xã hội. Bộ Y tế xây dựng và ban hành tài liệu Sổ tay "Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới".

Tài liệu có các hướng dẫn chi tiết phòng, chống dịch COVID-19 tại hộ gia đình; nhà chung cư; cơ sở giáo dục các cấp từ mầm non tới đại học; trụ sở làm việc; trong các cuộc họp; trên các phương tiện giao thông công cộng; tại trung tâm thương mại, siêu thị; tại các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp; tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống phục vụ tại chỗ; tại chợ đầu mối, chợ dân sinh...

Sổ tay "Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới"

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác