Thông báo bệnh viện - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo bệnh viện - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo bệnh viện - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo bệnh viện - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo bệnh viện - Bệnh viện Hùng Vương
Thông báo bệnh viện - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo bệnh viện

Thông báo xét tuyển viên chức năm 2023 của bệnh viện Hùng Vương  | 11389

Thông báo; hướng dẫn khai phiếu và phiếu đăng ký dự tuyển; biểu tổng hợp chỉ tiêu, cơ cấu điều kiện tuyển dụng

Hội thi bác sĩ chuyên nghiệp năm 2023  | 1128

Chủ đề: Giá trị văn hóa cốt lõi bệnh viện Hùng Vương Đối tượng tham gia: Tất cả Bác sĩ từ cột I đến chưa cột, làm việc tại các khoa: - Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức - Khoa Sơ sinh - Khoa Hiếm muộn - Giải phẫu bệnh - Tế bào - Khoa Di truyền - Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Khoa Nhũ

1