Thuốc khác - Bệnh viện Hùng Vương

Thuốc khác - Bệnh viện Hùng Vương

Thuốc khác - Bệnh viện Hùng Vương

Thuốc khác - Bệnh viện Hùng Vương

Thuốc khác - Bệnh viện Hùng Vương
Thuốc khác - Bệnh viện Hùng Vương

Thuốc khác

143. Thuốc Dexamethason 3,3mg (DP Vĩnh Phúc)  thay thế Dexamethason 3,3 mg (DP Minh Dân)

142.Thuốc Lidocain  Kabi 40mg 2ml thay thế Falipan 200mg 10ml

141. Thuốc Brudopa 200 mg. 5ml

140. Thuốc Falipan 200mg10ml thay thế Lidocain 2% 06.12.22

139. Thuốc Dexamethason 3.3mg thay thế Albaflo 4mg 22.11.22

138. Thuốc Antifix 100mg thay thế Ferrovin 100mg 18.11.22

137. Thông tin vaccine Influvac tetra 03112022

136. Thông tin thuốc Methylergometrine maleate 0.2mg1ml

135. Thông tin thuốc HUMULIN 30.70 KWIKPEN

134. Thuốc Fovepta thay thế ImmunoHBs 26.10.22

133. Vắc xin COMIRNATY

CẬP NHẬT QUÝ IV_2022

132.  Thông tin thuốc INFLUVAC thay thế cho VAXIGRIP - 26.09.2022

131. Thông tin thuốc thuốc BUDESONIDE TEVA thay thế cho thuốc PULMICORT - 16.09.2022

130. Thuốc DICLOFENAC thay thế  ELARIA 08.09.2022

129. Thuốc PRIJOTAC thay thế  VINTEX 08.09.2022

128. Thông tin thuốc Naprocap-500 (Capecitabine 500mg) 06.09.2022

127. Thuốc Zolotraz thay thế  Arimidex 26.08.2022

126. Thuốc Calcical - ngoại trú

125. Thuốc FICOCYTE thay thế cho thuốc ZARZIO 28.07.2022

124. Thuốc HEPARIN BELMED thay thế thuốc HEPARIN

123. Thuốc ESMERON thay thế ROCURONIUM-BFS

122. Thuốc KUPBLOICIN thay thế BLEOMYCIN 25.07.22

121.Thuốc Pymeferon thay thế Bidiferon 25.07.22

120. Thuốc mới Medsamic 500mg  thay thế Tranexamic acid 250mg 22.07.2022

119. Bocartin 150mg

118. Thuốc mới Aloxi 12.07.22

117. Thuốc Vik 1 inj  thay cho Vinphyton

116. Tác dụng phụ MIsoprostol

115. HDSD Diclofenac và tác dụng phụ

114. Bocartin 150mg

113. Thuốc mới Aloxi 12.07.22

112. Thuốc Vik 1 inj  thay cho Vinphyton

111. Thuốc Albaflo 4mg 22.06.22

110. Thuốc Betaloc-Zok 25mg thay thế Egilok 25mg 20.06.22

109. Thuốc Elaria 100mg thay thế Aceclofen 08.06.22

108. Thuốc mới Trasolu 27.05.22

107. Thuốc Suxamethonium VUAB 100mg 20.04.22

106. Thuốc Fentanyl _Rotexmedica thay thế Fentanyl_Hameln 22.02.22

105. Thuốc Sara 500mg thay thế Tatanol 500mg 14.02.22

104. Thuốc Geloplasma thay thế Gelofunsin 28.01.22

103. Avastin100mg thay thế AVEGRA BIOCAD 100mg 25.01.22

102. Thuốc Dopegyt 250mg thay thế Agidopa 250mg 24.01.22

101. Thông tin thuốc Avigan 200mg 20.12.21

100. Thuốc AT Furosemid thay thế Vinzix 15.12.21

99. Medgolds 16mg thay thế Methylprednisolon 16 10.12.21

98. Thuốc Unitrexates thay thế Methotrexat 09.12.21

97. Thuốc mới Kofio 08.12.21

96. Thông tin thuốc Gabhasan 300mg, Kali clorid 500mg, Lostad HCT 50 12,5mg, No-spa forte 80mg, Tamiflu 75mg gửi  K1 08.12.21

95. Thuốc Calci folinat thay thế Folinato 03.12.21

94. Thuốc mới Morphine 30mg 18.11.21

93B. Thuốc mới Cyclogest 400mg 01.12.21

93. Thuốc mới Cyclogest 400mg 12.11.21

92. Thông tin thuốc mới nhập kho NHÀ THUỐC Vesicare

91. Thông tin thuốc mới VIT A 200.000UI THAY THẾ VIT A 100.000UI

90. Thông tin thuốc Adrenaline của công ty Minh Dân 01.11

89. Thuốc mới Paciflam 5mg 20.10.21

88. Thuốc Noradrenalin 4ml thay thế Noradrenalin 1ml

87. Thuốc Aceclofen thay thế Diclofenac 06.10.21

86. Thuốc Fentanyl _Rotexmedica thay thế Fentanyl_Hameln

85. Thuốc Sara thay thế Tatanol 500ml

84. Thuốc Geloplasma thay thế Gelofunsin 28.01

83. Avastin100mg thay thế AVEGRA BIOCAD 100mg

82.Dopegyt 250mg thay thế Agidopa 250mg 24.01.2022

81. TPCN mới Zinc 30mg 27.09.21

80. TPCN mới Vitamin D3 2000IU 27.09.21

79. Thuốc mới Barbit 27.09.21

78. Thông tin thuốc Ampholip 50mg.10ml 17.09.21

77. Thuốc mới Ladza 17.09.21

76. TPCN Zinc 50mg 14.09.21

75. TPCN Vitamin D3 14.09.21

74. Thuốc thông tin thuốc Corticosteroids cho điều trị COVID 15.09.21

73. Thuốc mới - Caspofungin 50mg 70mg 13.09.21

72. Thuốc mới Digoxin 13.09.21

71. Thuốc mới Cistein 13.09.21

70. Thuốc Pantoprazol uống thay thế Omeprazol uống 07.09.21

69. Thuốc Pantoprazol chích thay thế Omeprazol chích 07.09.21

68. Thuốc Amiparen thay thế Aminoplasmal 10.09.21

67. Thuốc Nutriflex peri thay thế PeriOlimel 09.09.21

66. Thuốc Vintolox 40mg thay thế Vinxium 40mg - 07.09.21

65. Thuốc mới Nolpaza 40mg thay thế Alzole 40mg - 07.09.21.

64. Thuốc Noradrenalin thay thế Levonor (1) - 25.08.21

63. Thuốc mới Hoastex - 17.08.21

62. Thuốc mới CipremiRTU - 30.08.21

61. Thuốc mới mixtard flexpen - 23.08.21

60. Thuốc mới Xelostad 10 - 20.08.21 mg

59. Thuốc mới methylprednisolon 16 - 20.08.21

58. Thuốc mới PM procare và zine nutri - 19.08.21

57. Thuốc mới - Nospa forte 80mg, atussin - 17.08.21

56. Thuốc mới Parabest extra 16.08.21

55. Thuốc mới vinzix 40mg, kcl 500mg, azole 40mg 16.08.21

54. Thuốc vinzix  thay thế AT furosemid 16.08.21

53. Thuốc mới Kaleorid 600mg - 11.08.21

52. Thuốc mới Remdesivir - 10.08.21

51. Thuốc mới-Lovenox 6000 - 21.07.21

50. Thuốc mới-Lovenox 4000 - 21.07.21

49. Thuốc mới-Hemastop 250mcg - 08.07.21

48. Thuốc Gelofusine thay thế Geloplasma - 08.07.21

47.Thuốc mới - Phytok 100mg 5m - 08.07.21

46. Vinrolac 30mg 1ml

45. Vinxium 40mg

44. Neutromax

43. Ondanov 8mg

42. Clinoleci 20% và Cernevit

41. Acupan

40. Thông tin DLS - Danh mục đường dùng Vaccin

39. Thông tin DLS - Humulin 30.70 Kwikpen

38. Anaropin

37. Adrenalin

36. Zodalan

35. Imipenem Cilastatin Kabi

34. Thông báo hết Betene, chuyển sang dùng Dexamethasone 3.3mg

33. Thông tin thuốc Dexamethasone 4mg

32. HDSD Herticad 440mg

31. Dịch truyền pha hóa chất ung thư

30. HDSD Doxorubicin

29. HDSD Dobutamin

28. Ferrovin

27. Thông tin thuốc Tranexamic acid

26. HDSD Metoprolol

25. Thông tin thuốc Dexamethason

24. Sản phẩm bổ sung sắt, calci cho PNCT ĐTĐ

23. Chống chỉ định của Duratocin

22. Bảo quản Calci folinat

21. HDSD Acid tranexamic

20. Hàm lượng calci trong chế phẩm calci glubionate

19. Sử dụng domperidone cho trẻ 

18. Cách pha hóa chất ung thư

17. Thông tin PROPOFOL tháng 10

16. Thông tin diclofenac tháng 10

15. Thông tin dịch truyền Ringer lactat

14. Thuốc kháng h1 đường uống

13. Itraconazol

12. Cập nhật khuyến cáo tháng 03-2018

11. Thông tin bổ sung sắt cho thai phu

10. Amphot 50 mg

9. Calci cho người tiểu đường thai kỳ

8. Paclitaxel

7. Diaphyllin

6. Hộp cấp cứu sốc phản vệ - Gửi cho các khoa - 05122017

5. Thông tin anaropin 

4. Thông tin dịch truyền 3 ngăn Oliclinomel

3. Cách pha truyền Nicardipin

2. Danh sách các tên thương mại có thể gây nhầm lẫn 2017

1. Thông tin về tính an toàn opioid, metformin, ketoconazole

Bài viết khác