Thuốc kháng sinh - Bệnh viện Hùng Vương

Thuốc kháng sinh - Bệnh viện Hùng Vương

Thuốc kháng sinh - Bệnh viện Hùng Vương

Thuốc kháng sinh - Bệnh viện Hùng Vương

Thuốc kháng sinh - Bệnh viện Hùng Vương
Thuốc kháng sinh - Bệnh viện Hùng Vương

Thuốc kháng sinh

41.Thuốc Ceftrione 1g thay thế Ceftriaxone EG 1g 18.11.22

40.Thuốc Cefazolin Panpharma 1g thay thế Cefazolin 1g 11.11.22

39. Thông tin thuốc IMIPENEM CILASTATIN KABI

38. Thông tin thuốc VANCOMYCIN NHÓM 1

37. Thông tin thuốc TIENAM thay thế CEPEMID

36. Thông tin thuốc Metronidazol 250mg thay thế Incepdazole 250 mg

35. LINEZAN THAY THẾ INLEZONE

34. HDSD Piperacillin-tazobactam trên sơ sinh

33. Thuốc MEROPENEM KABI 500mg thay thế  MERONEM 500MG, MIZAPENEM 500MG 09.09.2022

32. Hướng dẫn sử dụng kháng sinh đường tiêm tại Bệnh viện Hùng Vương 2022

31. Thuốc Cefazolin 1g thay thế Zoliicef 1g 23.06.22

30. Thuốc Sefonramid 1g thay thế Bicefzidim 1g 20.06.22

29. Thuốc Colirex 1MIU thay thế Colistin TZF 1MIU 07.06.22

28. Thuốc Cefotaxime 1g thay thế Imetoxime 1g 15.04.22

27. Thuốc Meronem 500 thay thế Mizapenem 500mg 08.04.22

26. Thuốc Colistin TZF 1MIU thay thế Colirex 1MIU 08.11.21

25. Thuốc Vancomycin 500mg thay thế Valbivi 500mg 11.10.21

24. Thuốc Colirex thay thế Colistine 07.10.21

23. Thuốc mới Oflovid 13.09.21

22. Thuốc mới- Slevo 750mg - 19.08.21

21.Thuốc mới -  tazopelin- 10.08.21

20.Thuốc mới - Sefpotec- 02.08.21

19. Levofloxacin

18. Ceftriaxone EG 1g

17. Bicefzidim 1g

16. Midantin, Mizapenem

15. Imetoxim 1g

14. Cefoxitin 2g

13. Imipenem Cilastatin Kabi

12. Gentamicin và Amikacin trên người béo phì

11. Cefoxitin

10. Linezolid PO

09. Ceftriaxone 1g

08. Colistin

07. Linezolid

06.Ceftriaxone

05. Colistin

04. Vancomycin

03. Quinolon

02. Oxacillin

01. Vancomycin

 

 

 

Bài viết khác