Thuốc nội tiết (cập nhật 31/8/2023) - Bệnh viện Hùng Vương

Thuốc nội tiết (cập nhật 31/8/2023) - Bệnh viện Hùng Vương

Thuốc nội tiết (cập nhật 31/8/2023) - Bệnh viện Hùng Vương

Thuốc nội tiết (cập nhật 31/8/2023) - Bệnh viện Hùng Vương

Thuốc nội tiết (cập nhật 31/8/2023) - Bệnh viện Hùng Vương
Thuốc nội tiết (cập nhật 31/8/2023) - Bệnh viện Hùng Vương

Thuốc nội tiết (cập nhật 31/8/2023)

1. Thông tin thuốc Estradiol

2. Thông tin thuốc Progesteron

3. Thông tin thuốc Dydrogesteron

4. Thông tin thuốc Lynestrenol

5. Thông tin thuốc Norethisteron

6. Thông tin thuốc Estriol

7. Thông tin thuốc Thuốc tránh thai kết hợp

8. Thông tin đường dùng thuốc hỗ trợ sinh sản 18102018

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác