Tin ảnh- Hội nghị giám sát của Ban Văn hoá - Xã hội - Hội đồng nhân dân TP.HCM - Bệnh viện Hùng Vương

Tin ảnh- Hội nghị giám sát của Ban Văn hoá - Xã hội - Hội đồng nhân dân TP.HCM - Bệnh viện Hùng Vương

Tin ảnh- Hội nghị giám sát của Ban Văn hoá - Xã hội - Hội đồng nhân dân TP.HCM - Bệnh viện Hùng Vương

Tin ảnh- Hội nghị giám sát của Ban Văn hoá - Xã hội - Hội đồng nhân dân TP.HCM - Bệnh viện Hùng Vương

Tin ảnh- Hội nghị giám sát của Ban Văn hoá - Xã hội - Hội đồng nhân dân TP.HCM - Bệnh viện Hùng Vương
Tin ảnh- Hội nghị giám sát của Ban Văn hoá - Xã hội - Hội đồng nhân dân TP.HCM - Bệnh viện Hùng Vương

Tin ảnh- Hội nghị giám sát của Ban Văn hoá - Xã hội - Hội đồng nhân dân TP.HCM

Sáng ngày 19/10/2022 tại hội trường lầu 11 toàn nhà Bách hợp Bệnh viện Hùng Vương diễn ra Hội nghị giám sát của Ban Văn hoá - Xã hội - Hội đồng nhân dân TP.HCM về tình hình triển khai thực hiện đề án "Y tế thông minh giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn 2030"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương - Báo cáo kết quả triển khai Đề án

 

 

 

Ông Cao Thanh Bình - Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội - Hội đồng nhân dân Thành phố - Trưởng Đoàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác