4. Chụp ống dẫn sữa cản quang để điều trị tiết dịch núm vú - Bệnh viện Hùng Vương

4. Chụp ống dẫn sữa cản quang để điều trị tiết dịch núm vú - Bệnh viện Hùng Vương

4. Chụp ống dẫn sữa cản quang để điều trị tiết dịch núm vú - Bệnh viện Hùng Vương

4. Chụp ống dẫn sữa cản quang để điều trị tiết dịch núm vú - Bệnh viện Hùng Vương

4. Chụp ống dẫn sữa cản quang để điều trị tiết dịch núm vú - Bệnh viện Hùng Vương
4. Chụp ống dẫn sữa cản quang để điều trị tiết dịch núm vú - Bệnh viện Hùng Vương
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

4. Chụp ống dẫn sữa cản quang để điều trị tiết dịch núm vú