5. Mổ cắt sang thương vú định vị bằng chỉ kim loại dưới hướng dẫn X-quang - Bệnh viện Hùng Vương

5. Mổ cắt sang thương vú định vị bằng chỉ kim loại dưới hướng dẫn X-quang - Bệnh viện Hùng Vương

5. Mổ cắt sang thương vú định vị bằng chỉ kim loại dưới hướng dẫn X-quang - Bệnh viện Hùng Vương

5. Mổ cắt sang thương vú định vị bằng chỉ kim loại dưới hướng dẫn X-quang - Bệnh viện Hùng Vương

5. Mổ cắt sang thương vú định vị bằng chỉ kim loại dưới hướng dẫn X-quang - Bệnh viện Hùng Vương
5. Mổ cắt sang thương vú định vị bằng chỉ kim loại dưới hướng dẫn X-quang - Bệnh viện Hùng Vương
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

5. Mổ cắt sang thương vú định vị bằng chỉ kim loại dưới hướng dẫn X-quang