Báo cáo hoạt động tháng 4 và Kế hoạch hoạt động tháng 5/2017

Báo cáo hoạt động tháng 4 và Kế hoạch hoạt động tháng 5/2017

Báo cáo hoạt động tháng 4 và Kế hoạch hoạt động tháng 5/2017

Báo cáo hoạt động tháng 4 và Kế hoạch hoạt động tháng 5/2017

Báo cáo hoạt động tháng 4 và Kế hoạch hoạt động tháng 5/2017
Báo cáo hoạt động tháng 4 và Kế hoạch hoạt động tháng 5/2017
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Báo cáo hoạt động tháng 4 và Kế hoạch hoạt động tháng 5/2017

Báo cáo hoạt động tháng 4 và Kế hoạch hoạt động tháng 5/2017
(27/04/2017)
Hội Cựu Chiến binh
  Ngành Y tế thành phố Hồ Chí Minh
   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỘI CCB BV HÙNG VƯƠNG
----------------------------------------
Số: 10/CCB III
BV Hùng Vương, ngày 25 tháng 4 năm 2017

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 4 NĂM 2017
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5 NĂM 2017

I.BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 4 NĂM 2017

Hoàn thành công tác rà soát đối tượng chính sách tại các khoa phòng, tổ chức kết nạp 4 hội viên mới là Sĩ quan dự bị theo điều 4 chương II Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam và tổ chức thành công Đại hội Cựu chiến binh bệnh viện Hùng Vương nhiệm kỳ 2017-2022. Đã trình Thường trực Cựu chiến binh ngành y tế thành phố phê chuẩn Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 với các đ/c Phạm Quốc Hùng là Chủ tịch, Nguyễn Huy Phương là Phó Chủ tịch và Khổng Hữu Hóa là Ủy viên.

II.KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5 NĂM 2017

Trong tháng 5, các hoạt động được tập trung hướng đến các ngày lễ trọng đại của dân tộc và ngày kỷ niệm như ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4, Quốc tế Lao động 1/5, ngày Chữ thập đỏ & Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế 8/5, ngày sinh nhật Bác 19/5. Bao gồm:

  1. Phối hợp Hội Chữ thập đỏ, E426 và Tân cảng Sài Gòn tổ chức khám bệnh, cấp thuốc tặng quà cho 500 đối tượng chính sách tại huyện Gò Công Tây tỉnh Tiền Giang ngày thứ Bảy 13/5/2017. Đi về trong ngày;
  2. Phối hợp phòng Công tác xã hội và Hội Chữ thập đỏ xây dựng kế hoạch tổ chức chuyến hành trình về nguồn tại Quảng Trị từ ngày 21/7 đến 23/7 và tại Cao Bằng từ ngày 10/8 đến 13/8 nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7/1947 - 27/7/2017, 72 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9;
  3. Triển khai thực hiện các nội dung hoạt động khác theo chỉ đạo của Đảng ủy bệnh viện và Hội Cựu chiến binh ngành Y tế thành phố.

TM.BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

Phạm Quốc Hùng

Bài viết khác