BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 - Bệnh viện Hùng Vương

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 - Bệnh viện Hùng Vương

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 - Bệnh viện Hùng Vương

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 - Bệnh viện Hùng Vương

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 - Bệnh viện Hùng Vương
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 - Bệnh viện Hùng Vương
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Bs Phạm Quốc Hùng

I.ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2017, Hội Cựu chiến binh bệnh viện Hùng Vương đã có nhiều cố gắng đẩy mạnh các hoạt động, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra từ đầu năm. Tuy nhiên những kết quả này còn hạn chế, chưa đóng góp được nhiều cho hoạt động chung của Hội Cựu chiến binh ngành y tế thành phố cũng như tại bệnh viện. Điều này đòi hỏi năm 2018, chương trình hoạt động của Hội cần tiếp tục được đẩy mạnh nhiều hơn nữa. 

II.CÁC NỘI DUNG ĐÃ THỰC HIỆN ĐƯỢC TRONG NĂM 2017

 1. Về công tác tổ chức:
  1. Tổ chức tốt Đại hội Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2017-2022 theo chỉ đạo của Hội Cựu chiến binh ngành y tế thành phố, bảo đảm thu hội phí (100.000đ/hội viên/năm) và trích nộp hội phí theo qui định;
  2. Chuyển sinh hoạt cho 2 đồng chí nghỉ hưu và nghỉ công tác; kết nạp 4 đồng chí đã hoàn thành huấn luyện Sĩ quan dự bị, nâng tổng số hội viên lên 23 đồng chí trong đó có 8 đồng chí là đảng viên;
  3. Phát động phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” trong giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực thực hiện các chương trình kế hoạch công tác, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, thực hiện pháp luật về dân chủ ở khoa phòng, gương mẫu chấp hành các quy tắc chế độ công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chức trách người cán bộ, công nhân viên chức và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân;
  4. Chấp hành công tác báo cáo định kỳ hàng tháng cho Đảng ủy bệnh viện và Hội Cựu chiến binh ngành y tế thành phố theo qui định.
 2. Về các hoạt động:
  1. Liên tịch với Hội Chữ thập đỏ và phòng Công tác xã hội để tổ chức các hoạt động từ thiện xã hội tại các địa bàn căn cứ cách mạng, biên giới, hải đảo. Có 8 lượt hội viên tham gia 30 chuyến công tác với 48 ngày công; trong đó có 2 chuyến công tác tại tỉnh Tbuong Khmun - Cambodia, 1 chuyến tại Côn Đảo, 1 chuyến tại Gia Lai và 2 chuyến tại Bình Phước;
  2. Tổ chức cho hội viên tham gia các chuyến “Về nguồn”: thăm Nghĩa trang Hàng Dương - Côn Đảo, Nghĩa trang Quốc gia đường 9, Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, mộ Tổng Bí thư Trần Phú, thăm khu di tích lịch sử đặc biệt tại Cốc Pó - Hà Quảng;
  3. Tổ chức thăm tặng quà cho 6 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Củ Chi nhân kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước;
  4. Tham gia tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong dịp kỷ niệm 30/4, 27/7 và 22/12;
  5. Tham mưu cho Đảng ủy về lãnh đạo công tác quân sự, quốc phòng và Phòng không nhân dân; lãnh đạo và quản lý 15 cựu Quân nhân, cựu Thanh niên xung phong và cựu Công an nhân dân đang công tác tại bệnh viện.
 3. Kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước:

Qua phong trào thi đua, tới cuối năm 2017, 23/23 hội viên đủ tiêu chuẩn xét công nhận là “Lao động tiên tiến”, trong đó có 2/23 hội viên đủ tiêu chuẩn xét công nhận là “Chiến sĩ thi đua”; nhiều hội viên đủ tiêu chuẩn xét công nhận là “Cựu chiến binh gương mẫu”.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

 1. Phát động phong trào thi đua rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về kinh tế, văn hoá, khoa học - kỹ thuật, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao tại khoa phòng và tham gia các hoạt động xã hội;
 2. Tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy về lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự và tổ Phòng không nhân dân; bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng, huấn luyện lực clượng Dự bị động viên và quản lý lực lượng cựu Quân nhân, cựu Thanh niên xung phong và cựu Công an nhân dân đang công tác tại bệnh viện;
 3. Tham gia tổ chức và tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng 3/3, ngày Thống nhất đất nước 30/4, ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, ngày truyền thống Công an Nhân dân 19/8, kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, ngày thành lập Quân đội Nhân dân và ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12.
 4. Chấp hành tốt công tác thu hội phí, báo cáo định kỳ theo qui định. Đề nghị Đảng ủy cấp kinh phí trang bị trang phục cho 3 đồng chí còn thiếu;
 5. Chăm lo giúp đỡ hội viên trong Hội về tinh thần và vật chất; tổ chức tập hợp lực lượng quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại địa phương hiện đang công tác tại bệnh viện;
 6. Tổ chức thăm tặng quà cho các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng;
 7. Liên tịch với Hội Chữ thập đỏ và phòng Công tác xã hội để tổ chức các hoạt động “Về nguồn” và tham gia các hoạt động từ thiện xã hội tại các địa bàn căn cứ cách mạng, khu vực biên giới, hải đảo;
 8. Phấn đấu tới cuối năm 2018, 100% hội viên đủ tiêu chuẩn xét công nhận là “Lao động tiên tiến”, trong đó có 10% hội viên đủ tiêu chuẩn xét công nhận là “Chiến sĩ thi đua”; 100% hội viên đủ tiêu chuẩn xét công nhận là “Cựu chiến binh gương mẫu”.

 

 

Bài viết khác