Giới thiệu và tổ chức - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu và tổ chức - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu và tổ chức - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu và tổ chức - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu và tổ chức - Bệnh viện Hùng Vương
Giới thiệu và tổ chức - Bệnh viện Hùng Vương
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Giới thiệu và tổ chức

Qui định về quản lý và cấp phát hàng hoá

1364
Qui định về quản lý và cấp phát hàng hoá

Qui định về quản lý, sử dụng thuốc

1990
Qui định về quản lý, sử dụng thuốc

Qui định về thu chi tài chính Hội

1284
Qui định về thu chi tài chính Hội

Qui định về tổ chức đoàn CTXH

1306
Qui định về tổ chức đoàn CTXH

Chương trình hoạt động năm 2007

1245
Chương trình hoạt động năm 2007

Dẫn chương trình thành lập Hội CTĐ.BVHV

5301
Dẫn chương trình thành lập Hội CTĐ.BVHV

Qui chế lâm thời

1381
Qui chế lâm thời

Đề nghị phê chuẩn BCH lâm thời

1288
Đề nghị phê chuẩn BCH lâm thời

Phân công nhiệm vụ Ban Kiểm tra

1512
Phân công nhiệm vụ Ban Kiểm tra

Chương trình Hội nghị thành lập Hội CTĐ.BVHV

1155
Chương trình Hội nghị thành lập Hội CTĐ.BVHV

Thư mời dự ra mắt Hội CTĐ.BVHV

1208
Thư mời dự ra mắt Hội CTĐ.BVHV

Vận động thành lập Hội CTĐ.BVHV

1274
Vận động thành lập Hội CTĐ.BVHV

Thư vận động tham gia hội viên

1729
Thư vận động tham gia hội viên

Đề nghị thành lập Hội Chữ thập đỏ BVHV lâm thời

2522
Đề nghị thành lập Hội Chữ thập đỏ BVHV lâm thời

Ban chấp hành lâm thời

1152
Ban chấp hành lâm thời
1