Giới thiệu và tổ chức - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu và tổ chức - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu và tổ chức - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu và tổ chức - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu và tổ chức - Bệnh viện Hùng Vương
Giới thiệu và tổ chức - Bệnh viện Hùng Vương
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Giới thiệu và tổ chức

Qui định về quản lý và cấp phát hàng hoá

1460
Qui định về quản lý và cấp phát hàng hoá

Qui định về quản lý, sử dụng thuốc

2413
Qui định về quản lý, sử dụng thuốc

Qui định về thu chi tài chính Hội

1390
Qui định về thu chi tài chính Hội

Qui định về tổ chức đoàn CTXH

1396
Qui định về tổ chức đoàn CTXH

Chương trình hoạt động năm 2007

1431
Chương trình hoạt động năm 2007

Dẫn chương trình thành lập Hội CTĐ.BVHV

6322
Dẫn chương trình thành lập Hội CTĐ.BVHV

Qui chế lâm thời

1483
Qui chế lâm thời

Đề nghị phê chuẩn BCH lâm thời

1380
Đề nghị phê chuẩn BCH lâm thời

Phân công nhiệm vụ Ban Kiểm tra

1672
Phân công nhiệm vụ Ban Kiểm tra

Chương trình Hội nghị thành lập Hội CTĐ.BVHV

1233
Chương trình Hội nghị thành lập Hội CTĐ.BVHV

Thư mời dự ra mắt Hội CTĐ.BVHV

1310
Thư mời dự ra mắt Hội CTĐ.BVHV

Vận động thành lập Hội CTĐ.BVHV

1390
Vận động thành lập Hội CTĐ.BVHV

Thư vận động tham gia hội viên

1963
Thư vận động tham gia hội viên

Đề nghị thành lập Hội Chữ thập đỏ BVHV lâm thời

2870
Đề nghị thành lập Hội Chữ thập đỏ BVHV lâm thời

Ban chấp hành lâm thời

1234
Ban chấp hành lâm thời
1