Giới thiệu và tổ chức - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu và tổ chức - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu và tổ chức - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu và tổ chức - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu và tổ chức - Bệnh viện Hùng Vương
Giới thiệu và tổ chức - Bệnh viện Hùng Vương
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Giới thiệu và tổ chức

Qui định về quản lý và cấp phát hàng hoá

Qui định về quản lý và cấp phát hàng hoá

Qui định về quản lý, sử dụng thuốc

Qui định về quản lý, sử dụng thuốc

Qui định về thu chi tài chính Hội

Qui định về thu chi tài chính Hội

Qui định về tổ chức đoàn CTXH

Qui định về tổ chức đoàn CTXH

Chương trình hoạt động năm 2007

Chương trình hoạt động năm 2007

Dẫn chương trình thành lập Hội CTĐ.BVHV

Dẫn chương trình thành lập Hội CTĐ.BVHV

Qui chế lâm thời

Qui chế lâm thời

Đề nghị phê chuẩn BCH lâm thời

Đề nghị phê chuẩn BCH lâm thời

Phân công nhiệm vụ Ban Kiểm tra

Phân công nhiệm vụ Ban Kiểm tra

Chương trình Hội nghị thành lập Hội CTĐ.BVHV

Chương trình Hội nghị thành lập Hội CTĐ.BVHV

Thư mời dự ra mắt Hội CTĐ.BVHV

Thư mời dự ra mắt Hội CTĐ.BVHV

Vận động thành lập Hội CTĐ.BVHV

Vận động thành lập Hội CTĐ.BVHV

Thư vận động tham gia hội viên

Thư vận động tham gia hội viên

Đề nghị thành lập Hội Chữ thập đỏ BVHV lâm thời

Đề nghị thành lập Hội Chữ thập đỏ BVHV lâm thời

Ban chấp hành lâm thời

Ban chấp hành lâm thời
1