Hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2018

Hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2018

Hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2018

Hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2018

Hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2018
Hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2018
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2018

Hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh của Người và để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hôm nay, Ban Thường vụ Đảng ủy bệnh viện long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 128 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với Nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh tại bệnh viện Hùng Vương năm 2018.

Đồng chí Hoàng Thị Diễm Tuyết _ GĐ Bệnh viện đọc diễn văn khai mạc hội nghị

Đồng chí Huỳnh Xuân Nghiêm _ Phó GĐ Bệnh viện công bố quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đồng chí Phạm Quốc Hùng _ Trưởng phòng CTXH công bố danh sách nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp nhân đạo.

Bài viết khác