Thông tin liên lạc - Bệnh viện Hùng Vương

Thông tin liên lạc - Bệnh viện Hùng Vương

Thông tin liên lạc - Bệnh viện Hùng Vương

Thông tin liên lạc - Bệnh viện Hùng Vương

Thông tin liên lạc - Bệnh viện Hùng Vương
Thông tin liên lạc - Bệnh viện Hùng Vương
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Thông tin liên lạc

BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG 
128 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
ĐT: (84-28) 3855 8532 - Fax: (84-28) 3857 4365 - Email: bv-hvuong@hcm.vnn.vn

Bài viết khác