Chi hỗ trợ trong tháng 9/2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Chi hỗ trợ trong tháng 9/2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Chi hỗ trợ trong tháng 9/2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Chi hỗ trợ trong tháng 9/2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Chi hỗ trợ trong tháng 9/2013 - Bệnh viện Hùng Vương
Chi hỗ trợ trong tháng 9/2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Chi hỗ trợ trong tháng 9/2013

TỔNG HỢP HỖ TRỢ ĐỐI TƯỢNG NGHÈO THÁNG 09/2013

Stt

Ngày

Số PC

Họ tên và địa chỉ người nhận hỗ trợ

Tiền

Hàng và số lượng hàng

Trị giá hàng

Tổng trị giá

 

 

 

 

13,143,000

 

40,600,000

53,743,000

1

04-09

206

Viếng đám  ma ba ruột ( Huy, CNTT ) mất

300,000

 

 

300,000

2

04-09

207

Viếng đám ba chồng ( Mỹ Dung, khoa Sanh A ) mất

300,000

 

 

300,000

3

05-09

208

Danh Điền, 1959, p3, quận 11

5,343,000

 

 

5,343,000

4

05-09

210

Viếng đám ma mẹ chồng ( Minh Dung , khoa Hậu Sản ) mất

300,000

 

 

300,000

5

 

 

Nguyễn Thị My, 1994, 194 Nguyễn Văn Công, p3, quận Gò Vấp

 

1 hộp sữa Enfalac 400gr, 1 bịch Boppy fresh

             200,000

200,000

6

 

 

Đặng Thị Kiều Nga, 1992, 340 ấp Bình Lợi, Hòa Khánh Đông, Đ.Hòa, L.An

 

1 hộp sữa Enfalac 400gr, 1 bịch Boppy fresh

             200,000

200,000

7

 

 

Nguyễn Thị Ánh Nga, 1994, 32/15 Tỉnh Lộ 17, Thạnh Lộc, quận 12

 

1 hộp sữa Enfalac 400gr, 1 bịch Boppy fresh

             200,000

200,000

8

 

 

Hồ Thị Suối, 1980, 135 Rừng Sến, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An

 

1 hộp sữa Enfalac 400gr, 1 bịch Boppy fresh

             200,000

200,000

9

 

 

Nguyễn Thị Thắm, 1988, 35/5A Tô Ký, Trung Mỹ Tây, quận 12

 

1 hộp sữa Enfalac 400gr, 1 bịch Boppy fresh

             200,000

200,000

10

 

 

Trần Thị Thanh Lan, 1985, 178 đường 4, Phước Bình, Thủ Đức

 

1 hộp sữa Enfalac 400gr, 1 bịch Boppy fresh

             200,000

200,000

11

 

 

Hoàng Thị Hồng Hoa, 1978, 09 lô 2, Nguyễn Văn Tiết ,kp Bình Hòa

 

1 hộp sữa Enfalac 400gr, 1 bịch Boppy fresh

             200,000

200,000

12

 

 

Võ Sao Hiếu, 1986, ấp 1A Võ Văn Ngân, Vĩnh Lộc, Bình Chánh

 

1 hộp sữa Enfalac 400gr, 1 bịch Boppy fresh

             200,000

200,000

13

 

 

Võ Thị Thảo, 1985, ấp Bình Tiền, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An

 

1 hộp sữa Enfalac 400gr, 1 bịch Boppy fresh

             200,000

200,000

14

 

 

Nguyễn Thị Thoa, 1989, E 17/16 Kinh Trung Vương, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh

 
Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác