Đối tượng khác

Đối tượng khác

Đối tượng khác

Đối tượng khác

Đối tượng khác
Đối tượng khác

Đối tượng khác

Hội thảo chuyên đề Vệ sinh bề mặt môi trường phòng mổ và Văn hoá giao tiếp tại bệnh viện Hùng Vương  | 466

Ngày 23 và 26/02/2024 hội thảo chuyên đề Vệ sinh bề mặt môi trường phòng mổ và Văn hoá giao tiếp được tổ chức tại bệnh viện Hùng Vương

Tổng kết khóa đào tạo lớp xác nhận thực hành Sản Phụ khoa cho Bác sĩ Y khoa – Khóa 1 & 2 năm 2022  | 1015

(Tin, ảnh) Tổng kết khóa đào tạo lớp xác nhận thực hành Sản Phụ khoa cho Bác sĩ Y khoa – Khóa 1 & 2 năm 2022. Thời gian thực hành: Từ 21/2/2022 đến 21/8/2023

Bế giảng lớp Bác sĩ 18 tháng  | 1118

Hình ảnh lễ Bế giảng lớp Bác sĩ 18 tháng