Giới thiệu phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế

Giới thiệu phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế

Giới thiệu phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế

Giới thiệu phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế

Giới thiệu phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế
Giới thiệu phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế

Giới thiệu phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế

GIỚI THIỆU PHÒNG VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

           Phòng VT-TTBYT được thành lập từ ngày 01 tháng 06 năm 2016 là một phòng chức năng, trực thuộc Bệnh viện Hùng Vương, chịu trách nhiệm về cung ứng và quản lý trang thiết bị của Bệnh viện.

Về nhân sự Phòng VT-TTBYT: hiện có 11 nhân sự thuộc các bộ phận như sau:

 • Phó phòng điều hành: Kỹ sư
 • 10 nhân viên, chuyên trách 04 bộ phận trực thuộc
 1. Bộ phận Kho Trang thiết bị
 2. Bộ phận Kế toán
 3. Bộ phận mua sắm thầu
 4. Bộ phận bảo trì

Cơ sở vật chất của Phòng VT-TTBYT gồm 01 phòng làm việc hành chánh, 01 phòng bảo trì sửa chữa và 02 kho vật tư, dụng cụ và thiết bị hư hỏng

Các chức năng nhiệm vụ của Phòng VT-TTBYT thực hiện:

 1. Lập dự trù, kế hoạch mua sắm, sửa chữa trang thiết bị y tế hàng năm trong toàn bệnh viện, trình thông qua Hội đồng Khoa học Công nghệ và trình Ban giám đốc duyệt.
 2. Lập kế hoạch bảo trì bảo dưỡng trang thiết bị của toàn Bệnh viện
 3. Cung ứng đầy đủ Trang thiết bị y tế gồm máy móc, thiết bị, y dụng cụ, vật tư thay thế sửa chữa và vật tư thay thế tiêu hao theo nhu cầu các Khoa nhằm phục vụ công tác khám chữ bệnh tại Bệnh viện
 4. Tổ chức đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế theo quy định hiện hành của nhà nước.
 5. Tổ chức thực hiện bảo trì, bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa trang thiết bị y tế. Theo dõi các hợp đồng bảo trì, sửa chữa đối với các thiết bị y tế do công ty bên ngoài thực hiện bảo trì.
 6. Kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động, đặc biệt liên quan đến các loại trang thiết bị y tế sử dụng trực tiếp cho người bệnh.
 7. Theo dõi định kỳ kiểm định về an toàn bức xạ các máy chụp X quang, kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị y tế theo quy định của Nhà nước.
 8. Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy trình vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng thiết bị y tế.
 9. Tổ chức thực hiện kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế.
 10. Tổ chức kiểm kê tài sản định kỳ hàng năm về máy móc, thiết bị, y dụng cụ.
 11. Tổ chức học tập cho các thành viên trong bệnh viện về sử dụng, bảo quản trang thiết bị y tế.
 12. Tổ chức thanh lý tài sản máy móc, thiết bị, y dụng cụ của các Khoa trong Bệnh viện theo đúng quy định hiện hành.

SLOGAN CỦA PHÒNG VT-TTBYT: “Luôn sẵn lòng phục vụ vì bạn”

Thông tin liên hệ: Email: ttbbvhv20@gmail.com

Các thành tính: Phòng VT-TTBYT tham gia đầy đủ các phong trào của Bệnh viện đặt ra.

Tập thể phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế 

Bài viết khác