Giới thiệu và tổ chức - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu và tổ chức - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu và tổ chức - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu và tổ chức - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu và tổ chức - Bệnh viện Hùng Vương
Giới thiệu và tổ chức - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu và tổ chức

Thay đổi nhân sự BCH 2008-2014

Thay đổi nhâTHÔNG BÁO Về việc thay đổi nhân sự Ban Chấp hành và kéo dài nhiệm kỳ hoạt động Nhiệm kỳ I Hội Chữ thập đỏ bệnh viện Hùng Vương được bắt đầu từ tháng 01/2008, sau 4 năm hoạt động tới nay số lượng hội viên đã tăng gần gấp 2 lần, trong khi đó các thành viên trong Ban chấp hành đã có những thay đổi như chuyển công tác, nghỉ hưu, một số Ban chuyên đề hoạt động chưa đạt hiệu quả. Để chấn chỉnh hoạt động của Hội và để phù hợp với tình hình chung, ngày 25/3/2011 Hội Chữ thập đỏ bệnh viện Hùng Vương đã có văn bản đề nghị thay đổi nhân sự Ban chấp hành và điều chỉnh nhiệm kỳ hoạt động căn cứ theo ý kiến thống nhất của cuộc họp Ban chấp hành mở rộng ngày 11/3/2011. Ngày 10/5/2011 Hội Chữ thập đỏ thành phố đã có quyết định 41/QĐ-CTĐ về việc công nhận rút tên, bổ sung nhân sự Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ bệnh viện Hùng Vương nhiệm kỳ 2008-2014, cụ thể như sau:n sự BCH 2008-2014

937