Hiến máu nhân đạo

Hiến máu nhân đạo

Hiến máu nhân đạo

Hiến máu nhân đạo

Hiến máu nhân đạo
Hiến máu nhân đạo

Hiến máu nhân đạo

Danh sách hiến máu tình nguyện lần 4 năm 2023  | 278

Ngày 8/8/2023, bệnh viện tổ chức hiến máu tình nguyện lần 4 đã tiếp nhận 155 tình nguyện viên hiến máu với 235.5 đơn vị máu. Xin trân trọng cảm ơn tấm lòng của quý anh chị và các bạn.

Hiến máu tình nguyện lần 4 năm 2023  | 246

Sáng ngày 8 tháng 8 năm 2023, bệnh viện Hùng Vương tổ chức chương trình "Hiến máu tình nguyện" lần 4 năm 2023