Hoạt động Hội chữ thập đỏ

Hoạt động Hội chữ thập đỏ

Hoạt động Hội chữ thập đỏ

Hoạt động Hội chữ thập đỏ

Hoạt động Hội chữ thập đỏ
Hoạt động Hội chữ thập đỏ

Hoạt động Hội chữ thập đỏ

HOẠT ĐỘNG

♦ Sự kiện nội viện:

Lễ kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam 23/11/1946 - 23/11/2022

♦ Sự kiện ngoại viện:

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác