Khai giảng lớp HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI BÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC năm 2019

Khai giảng lớp HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI BÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC năm 2019

Khai giảng lớp HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI BÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC năm 2019

Khai giảng lớp HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI BÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC năm 2019

Khai giảng lớp HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI BÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC năm 2019
Khai giảng lớp HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI BÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC năm 2019

Khai giảng lớp HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI BÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC năm 2019

Bệnh viện Hùng Vương đã tổ chức buổi lễ Khai giảng lớp "HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI BÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC năm 2019" vào sáng ngày 07/05/2019.

Qua các lớp nghiên cứu khoa học được triển khai từ năm 2018 đã được đào tạo qua các chuyên mục "Nghiên cứu đề cương", "Thu thập số liệu phân tích", và cũng đã được tập huấn qua từng giai đoạn và hôm nay đến bài hướng dẫn "Viết bài báo nghiên cứu khoa học"

ThS.BS Phan Thị Hằng _ Phó GĐ bệnh viện có đôi lời tâm sự với lớp học "Qua lớp tập huấn thì học viên có được kiến thức và vận dụng được trong quá trình thực hiện, thực hành nghiên cứu khoa học nói riêng và có được những sản phẩm cuối cùng dành cho xã hội nói chung..."

TS.BS Trần Sơn Thạch _ Đại học Sydney, Úc _ Giảng viên lớp Nghiên cứu

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác