Lớp tập huấn PHÒNG NGỪA NHIỄM KHUẨN HUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN CATHERTER năm 2019

Lớp tập huấn PHÒNG NGỪA NHIỄM KHUẨN HUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN CATHERTER năm 2019

Lớp tập huấn PHÒNG NGỪA NHIỄM KHUẨN HUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN CATHERTER năm 2019

Lớp tập huấn PHÒNG NGỪA NHIỄM KHUẨN HUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN CATHERTER năm 2019

Lớp tập huấn PHÒNG NGỪA NHIỄM KHUẨN HUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN CATHERTER năm 2019
Lớp tập huấn PHÒNG NGỪA NHIỄM KHUẨN HUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN CATHERTER năm 2019

Lớp tập huấn PHÒNG NGỪA NHIỄM KHUẨN HUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN CATHERTER năm 2019

Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc phục vụ người bệnh an toàn và cập nhật kiến thức mới, các văn bản, nghị định liên quan đến công tác nhiễm khuẩn cho Điều dưỡng - Hộ sinh - Kỹ thuật viên. Phòng Điều dưỡng bệnh viện Hùng Vương đã tổ chức lớp tập huấn PHÒNG NGỪA NHIỄM KHUẨN HUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN CATHERTER năm 2019, 4 lớp đã được tổ chức tập huấn vào các ngày 27,28/06/2019.

Qua lớp PHÒNG NGỪA NHIỄM KHUẨN HUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN CATHERTER các ĐD-HS-KTV sẽ được tập huấn, hướng dẫn kỹ năng sử dụng catherter mạch máu, quy trình đặt và lưu catherter mạch máu; các biện pháp chống nhiễm khuẩn thích hợp để ngăn ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện.

Ths.BS Quách Hoàng Ân trình bày bài Các khuyến cáo của CDC về phòng ngừa nhiễm khuẩn huyết liên quan catheter

HS. Trần Thị Mỹ Linh trình bày Thực trạng thực hành Tiêm an toàn tại bệnh viện

HS. Phùng Thị Thanh Vân trình bày bài Quản lý thực hành tiêm truyền

HS. Trần Thị Thanh Thuyên trình bày bài Đánh giá và quyết định về đường truyền tĩnh mạch ngoại vi

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác