Một số hình ảnh chia tay thân mật sau bao năm cống hiến cho bệnh viện - Bệnh viện Hùng Vương

Một số hình ảnh chia tay thân mật sau bao năm cống hiến cho bệnh viện - Bệnh viện Hùng Vương

Một số hình ảnh chia tay thân mật sau bao năm cống hiến cho bệnh viện - Bệnh viện Hùng Vương

Một số hình ảnh chia tay thân mật sau bao năm cống hiến cho bệnh viện - Bệnh viện Hùng Vương

Một số hình ảnh chia tay thân mật sau bao năm cống hiến cho bệnh viện - Bệnh viện Hùng Vương
Một số hình ảnh chia tay thân mật sau bao năm cống hiến cho bệnh viện - Bệnh viện Hùng Vương
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Một số hình ảnh chia tay thân mật sau bao năm cống hiến cho bệnh viện

Một số hình ảnh chia tay thân mật sau bao năm cống hiến cho bệnh viện
(22/08/2016 21:21)
 
Chia tay chị Nguyễn Vũ Mỹ Linh

 

Chia tay ngày 28/04/2017

Chia tay BS Huỳnh Kim Khoe (Trưởng Khoa Sanh, Nguyên Chủ tịch Công Đoàn) ngày 31/10/2016

Hình chia tay ngày 30/08/2016

 

Bài viết khác