Sinh hoạt khoa học Lựa chọn mới trong điều trị U xơ tử cung

Sinh hoạt khoa học Lựa chọn mới trong điều trị U xơ tử cung

Sinh hoạt khoa học Lựa chọn mới trong điều trị U xơ tử cung

Sinh hoạt khoa học Lựa chọn mới trong điều trị U xơ tử cung

Sinh hoạt khoa học Lựa chọn mới trong điều trị U xơ tử cung
Sinh hoạt khoa học Lựa chọn mới trong điều trị U xơ tử cung

Sinh hoạt khoa học Lựa chọn mới trong điều trị U xơ tử cung

   Chiều ngày 17/06/2019, bệnh viện Hùng Vương đã tổ chức sinh hoạt khoa học về chuyên đề "10 năm kinh nghiệm điều trị u xơ tử cung bằng Ulipristal Acetate (UPA)"

   U xơ tử cung là bệnh lý khá thường gặp trong phụ khoa, trước đây đã có nhiều hướng điều trị u xơ tử cung như nội soi, can thiệp ngoại khoa, phẫu thuật bóc u xơ... Ngày nay điều trị u xơ tử cung bằng UPA là một phương pháp mới đã được chứng minh thông qua các nghiên cứu khoa học. Phương pháp này tạo thêm một thông tin mới, một hướng điều trị u xơ tử cung mới, đặc biệt là điều trị bảo tồn u xơ tử cung cho bệnh nhân.

TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết cùng tham dự sinh hoạt khoa học

GS.TS Jacques Ghislaine Donnez (Vương quốc Bỉ) báo cáo chuyên đề "10 năm kinh nghiệm điều trị u xơ tử cung bằng Ulipristal Acetate (UPA)"

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác