Sự kiện ngoại viện - Bệnh viện Hùng Vương

Sự kiện ngoại viện - Bệnh viện Hùng Vương

Sự kiện ngoại viện - Bệnh viện Hùng Vương

Sự kiện ngoại viện - Bệnh viện Hùng Vương

Sự kiện ngoại viện - Bệnh viện Hùng Vương
Sự kiện ngoại viện - Bệnh viện Hùng Vương

Sự kiện ngoại viện

Tuyên truyền các tác phẩm chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"  | 106

Bệnh viện Hùng Vương tuyên truyền các tác phẩm trong chương trình Quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và các video clip đạt giải trong cuộc thi clip ngắn "Công dân thành phố" năm 2022

1