Tin tức hoạt động

Tin tức hoạt động

Tin tức hoạt động

Tin tức hoạt động

Tin tức hoạt động
Tin tức hoạt động

Tin tức hoạt động

Kế hoạch chăm lo Tết Bính Thân 2016  | 879

Kế hoạch chăm lo Tết Bính Thân 2016

Chương trình tháng 01 và tháng 02 năm 2016  | 786

Chương trình tháng 01 và tháng 02 năm 2016

Hướng về ngày 22-12, chăm sóc sức khỏe cho đối tượng chính sách tại Tân Biên  | 789

chăm sóc sức khỏe cho đối tượng chính sách tại Tân Biên

Chương trình tháng 12 năm 2015  | 724

Chương trình tháng 12 năm 2015

Hoạt động phối hợp tại Ea Bông-Buôn Trấp-Krông Ana ngày 28-11-2015  | 817

Ngày 28-11-2015, 32 thành viên từ khoa Y tế Công cộng ĐH Y Dược TP.HCM, bệnh viện Hủng Vương và các nhà tài trợ,..

Chi tiết chương trình CTXH tại Hà Giang năm 2015  | 0

Chi tiết chương trình CTXH tại Hà Giang năm 2015

Chi tiết chương trình CTXH tại Hà Giang năm 2015  | 837

Chi tiết chương trình CTXH tại Hà Giang năm 2015

Một ngày Cát Tiên, có xui và có vui  | 821

Chương trình khám được ấn định tại bệnh viện huyện Cát Tiên tỉnh Lâm Đồng, vậy nhưng bác tài lại hỏi đường phăm phăm chạy vào Nam Cát Tiên bên Đồng Nai

Số liệu tham gia hiến máu theo đơn vị  | 1165

Năm 2015 đã tổ chức 3 lần tại bệnh viện và 1 số điểm khác, vận động 306 lượt người tham gia

Số liệu tham gia CTXH theo đơn vị  | 862

Năm 2015 đã tổ chức 27 chuyến, huy động 846 lượt hội viên với 1299 ngày công, tạo giá trị 4,8 tỉ đồng

DANH SÁCH ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH HÀ GIANG NĂM 2015 TỚI 30-10-2015  | 765

ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH HÀ GIANG NĂM 2015 TỚI 30-10-2015

Về xứ dứa Tiền Giang  | 1631

Về xứ dứa Tiền Giang

Chương trình Hà Giang năm 2015  | 799

Chia sẻ và hỗ trợ cho ít nhất 2.000 lượt đồng bào, trẻ em và học sinh vùng cao Hà Giang

Danh sách ủng hộ chương trình Hà Giang năm 2015  | 806

chương trình giúp đỡ, hỗ trợ cho khoảng 2.000 lượt đồng bào nghèo, trẻ em và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thái Phìn Tủng, Khâu Vai, Lũng Pù và Đồng Tâm thuộc các huyện tại Hà Giang