Tin tức hoạt động

Tin tức hoạt động

Tin tức hoạt động

Tin tức hoạt động

Tin tức hoạt động
Tin tức hoạt động

Tin tức hoạt động

Danh sách tham gia hiến máu tình nguyện ngày 23-02-2016  | 1307

Danh sách tham gia hiến máu tình nguyện ngày 23-02-2016

Chương trình tháng 3 năm 2016  | 1624

Chương trình tháng 3 năm 2016

Tổng hợp kết quả chương trình CTXH tại tỉnh Hà Giang tháng 11-2015  | 1444

Tổng giá trị hoạt động đạt trên 1,1 tỉ đồng và 2.729 lượt đối tượng đã được hỗ trợ

Chương trình tháng 11 năm 2015  | 1510

Chương trình tháng 11 năm 2015

Số liệu hoạt động năm 2015  | 1571

Số liệu hoạt động năm 2015

Chương trình tháng 8 năm 2015  | 1304

Chương trình tháng 8-2015

Chương trình tháng 7 năm 2015  | 1237

Chương trình tháng 7-2015

Hiến máu lần 2 năm 2015 và điều chỉnh thời gian chuyến CTXH tại Bình Thuận  | 1287

Hiến máu lần 2 năm 2015 và điều chỉnh thời gian chuyến CTXH tại Bình Thuận