Tin tức hoạt động

Tin tức hoạt động

Tin tức hoạt động

Tin tức hoạt động

Tin tức hoạt động
Tin tức hoạt động

Tin tức hoạt động

Chương trình tháng 6 năm 2015  | 1323

Chương trình tháng 6 năm 2015

Chương trình tháng 04 năm 2015  | 1113

Chương trình tháng 04-2015

Báo cáo tài chính quí I/2015 (chuyển khoản)  | 1123

Báo cáo tài chính quí I/2015 (chuyển khoản)

Kết quả hoạt động quí I năm 2015  | 1307

Kết quả hoạt động quí I năm 2015

Kết quà chăm lo Tết Ất Mùi 2015  | 957

chăm lo Tết Ất Mùi

Kế hoạch chăm lo Tết Ất Mùi 2015  | 1160

Kế hoạch chăm lo Tết Ất Mùi 2015

Chương trình hoạt động năm 2015  | 1277

Chương trình hoạt động năm 2015

Chương trình tháng 01 năm 2015  | 1142

Chương trình tháng 01-2015

“Biển đảo quê hương – Nhơn Châu 2015”  | 1197

“Biển đảo quê hương – Nhơn Châu 2015”

Chương trình tháng 11-2014  | 799

Chương trình tháng 11-2014

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014  | 1095

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014

Bảng điểm thực hiện thi đua năm 2014  | 985

Bảng điểm thực hiện thi đua năm 2014

Kết quả các mặt hoạt động theo khoa, phòng năm 2014  | 1118

Kết quả các mặt hoạt động theo khoa, phòng năm 2014

Khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho đồng bào Khơ me tại Hòa Tân, Cầu Kè  | 924

Khi hầu hết mọi người đã chìm trong giấc ngủ của riêng mình thì một chuyến xe lại lăn bánh rời khỏi bệnh viện Hùng Vương, đưa những tấm lòng thiện nguyện về với đồng bào Khơ me nghèo tại Hòa Tân, Cầu Kè, Trà Vinh

Danh sách tham gia khám bệnh từ thiện năm 2014  | 1129

Từ 11-10-2013 đến 10-10-2014 đã tổ chức 35 đoàn khám bệnh từ thiện với tổng giá trị đạt trên 9,9 tỉ đồng