Tin tức hoạt động

Tin tức hoạt động

Tin tức hoạt động

Tin tức hoạt động

Tin tức hoạt động
Tin tức hoạt động

Tin tức hoạt động

Danh sách tham gia hiến máu tình nguyện ngày 23-02-2016  | 1563

Danh sách tham gia hiến máu tình nguyện ngày 23-02-2016

Chương trình tháng 3 năm 2016  | 1900

Chương trình tháng 3 năm 2016

Tổng hợp kết quả chương trình CTXH tại tỉnh Hà Giang tháng 11-2015  | 1692

Tổng giá trị hoạt động đạt trên 1,1 tỉ đồng và 2.729 lượt đối tượng đã được hỗ trợ

Chương trình tháng 11 năm 2015  | 1758

Chương trình tháng 11 năm 2015

Số liệu hoạt động năm 2015  | 1861

Số liệu hoạt động năm 2015

Chương trình tháng 8 năm 2015  | 1566

Chương trình tháng 8-2015

Chương trình tháng 7 năm 2015  | 1525

Chương trình tháng 7-2015

Hiến máu lần 2 năm 2015 và điều chỉnh thời gian chuyến CTXH tại Bình Thuận  | 1479

Hiến máu lần 2 năm 2015 và điều chỉnh thời gian chuyến CTXH tại Bình Thuận

Chương trình tháng 6 năm 2015  | 1519

Chương trình tháng 6 năm 2015

Chương trình tháng 04 năm 2015  | 1733

Chương trình tháng 04-2015

Báo cáo tài chính quí I/2015 (chuyển khoản)  | 1627

Báo cáo tài chính quí I/2015 (chuyển khoản)