Tin tức hoạt động

Tin tức hoạt động

Tin tức hoạt động

Tin tức hoạt động

Tin tức hoạt động
Tin tức hoạt động

Tin tức hoạt động

Kết quả hoạt động quí I năm 2015  | 1601

Kết quả hoạt động quí I năm 2015

Kết quà chăm lo Tết Ất Mùi 2015  | 1137

chăm lo Tết Ất Mùi

Kế hoạch chăm lo Tết Ất Mùi 2015  | 1348

Kế hoạch chăm lo Tết Ất Mùi 2015

Chương trình hoạt động năm 2015  | 1533

Chương trình hoạt động năm 2015

Chương trình tháng 01 năm 2015  | 1531

Chương trình tháng 01-2015

“Biển đảo quê hương – Nhơn Châu 2015”  | 1755

“Biển đảo quê hương – Nhơn Châu 2015”

Chương trình tháng 11-2014  | 997

Chương trình tháng 11-2014

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014  | 1389

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014

Bảng điểm thực hiện thi đua năm 2014  | 1197

Bảng điểm thực hiện thi đua năm 2014

Kết quả các mặt hoạt động theo khoa, phòng năm 2014  | 1314

Kết quả các mặt hoạt động theo khoa, phòng năm 2014

Khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho đồng bào Khơ me tại Hòa Tân, Cầu Kè  | 1145

Khi hầu hết mọi người đã chìm trong giấc ngủ của riêng mình thì một chuyến xe lại lăn bánh rời khỏi bệnh viện Hùng Vương, đưa những tấm lòng thiện nguyện về với đồng bào Khơ me nghèo tại Hòa Tân, Cầu Kè, Trà Vinh

Danh sách tham gia khám bệnh từ thiện năm 2014  | 1343

Từ 11-10-2013 đến 10-10-2014 đã tổ chức 35 đoàn khám bệnh từ thiện với tổng giá trị đạt trên 9,9 tỉ đồng

Danh sách tham gia các đoàn khám bệnh từ thiện năm 2014  | 1576

Từ 11-10-2013 đến 10-10-2014 đã tổ chức 35 đoàn khám bệnh từ thiện với 938 lượt hội viên, tình nguyện viên tham gia bằng 1.251 ngày công, tổng giá trị nhân đạo đạt 3.913.851.000 đồng

Kế hoạch Kiểm tra , khen thưởng năm 2014  | 1219

Căn cứ Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND, ngày 07/9/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn một số quy định về công tác Thi đua Khen thưởng tại thành phố Hồ Chí Minh

Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp  | 7532

Thực hiện kế hoạch số 153/KH-TƯHCTĐ ngày 29/8/2014 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiến tiến các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ IV