1. Hiện em có 2 bảo hiểm y tế công và dịch vụ, em muốn hỏi chi tiết các gói sanh của bệnh viện, thủ tục hồ sơ và ứng lệ phí như thế nào ? - Bệnh viện Hùng Vương

1. Hiện em có 2 bảo hiểm y tế công và dịch vụ, em muốn hỏi chi tiết các gói sanh của bệnh viện, thủ tục hồ sơ và ứng lệ phí như thế nào ? - Bệnh viện Hùng Vương

1. Hiện em có 2 bảo hiểm y tế công và dịch vụ, em muốn hỏi chi tiết các gói sanh của bệnh viện, thủ tục hồ sơ và ứng lệ phí như thế nào ? - Bệnh viện Hùng Vương

1. Hiện em có 2 bảo hiểm y tế công và dịch vụ, em muốn hỏi chi tiết các gói sanh của bệnh viện, thủ tục hồ sơ và ứng lệ phí như thế nào ? - Bệnh viện Hùng Vương

1. Hiện em có 2 bảo hiểm y tế công và dịch vụ, em muốn hỏi chi tiết các gói sanh của bệnh viện, thủ tục hồ sơ và ứng lệ phí như thế nào ? - Bệnh viện Hùng Vương
1. Hiện em có 2 bảo hiểm y tế công và dịch vụ, em muốn hỏi chi tiết các gói sanh của bệnh viện, thủ tục hồ sơ và ứng lệ phí như thế nào ? - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: 1. Hiện em có 2 bảo hiểm y tế công và dịch vụ, em muốn hỏi chi tiết các gói sanh của bệnh viện, thủ tục hồ sơ và ứng lệ phí như thế nào ?

Trả lời:

(28-03-2024 11:14)

Chào em , khi nhập viện hiện tại bệnh viện chỉ giải quyết 1 trong 2 loại bảo hiểm của em , nếu bảo hiểm dịch vụ cty của em có kí hợp đồng với bệnh viện thì bệnh viện sẽ kiểm tra và gửi mail qua cty để xác nhận chi phí , trường hợp không có kí hợp đồng thì em trình bhyt , khi xuất viện bệnh viện sẽ in hóa đơn điện tử và bảng kê để em về cty thanh toán lại , xin cám ơn 

Trân trọng

KTV Nguyễn Hạnh Minh Trúc

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác