Bác sĩ cho e hỏi, quê e ở Sóc Trăng, e lấy chồng trên Long An và e có dự định sanh bé ở bv mình. Bác cho e hỏi bảo hiểm y tế được dưới quê của e cấp cho có sử dụng đc ko và dưới quê e bảo hiểm được nhập vô cccd luôn thì có sử dụng được ko ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Bác sĩ cho e hỏi, quê e ở Sóc Trăng, e lấy chồng trên Long An và e có dự định sanh bé ở bv mình. Bác cho e hỏi bảo hiểm y tế được dưới quê của e cấp cho có sử dụng đc ko và dưới quê e bảo hiểm được nhập vô cccd luôn thì có sử dụng được ko ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Bác sĩ cho e hỏi, quê e ở Sóc Trăng, e lấy chồng trên Long An và e có dự định sanh bé ở bv mình. Bác cho e hỏi bảo hiểm y tế được dưới quê của e cấp cho có sử dụng đc ko và dưới quê e bảo hiểm được nhập vô cccd luôn thì có sử dụng được ko ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Bác sĩ cho e hỏi, quê e ở Sóc Trăng, e lấy chồng trên Long An và e có dự định sanh bé ở bv mình. Bác cho e hỏi bảo hiểm y tế được dưới quê của e cấp cho có sử dụng đc ko và dưới quê e bảo hiểm được nhập vô cccd luôn thì có sử dụng được ko ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Bác sĩ cho e hỏi, quê e ở Sóc Trăng, e lấy chồng trên Long An và e có dự định sanh bé ở bv mình. Bác cho e hỏi bảo hiểm y tế được dưới quê của e cấp cho có sử dụng đc ko và dưới quê e bảo hiểm được nhập vô cccd luôn thì có sử dụng được ko ạ - Bệnh viện Hùng Vương
Bác sĩ cho e hỏi, quê e ở Sóc Trăng, e lấy chồng trên Long An và e có dự định sanh bé ở bv mình. Bác cho e hỏi bảo hiểm y tế được dưới quê của e cấp cho có sử dụng đc ko và dưới quê e bảo hiểm được nhập vô cccd luôn thì có sử dụng được ko ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Bác sĩ cho e hỏi, quê e ở Sóc Trăng, e lấy chồng trên Long An và e có dự định sanh bé ở bv mình. Bác cho e hỏi bảo hiểm y tế được dưới quê của e cấp cho có sử dụng đc ko và dưới quê e bảo hiểm được nhập vô cccd luôn thì có sử dụng được ko ạ

Trả lời:

(22-05-2024 12:22)

Chào em , khi nhập viện sanh em muốn hưởng bhyt em trình BHYT&CCCD bản chính , nếu đã tích hợp  bệnh viện sẽ kiểm tra  hợp lệ thì vẫn giải quyết cho hưởng bhyt , mức hưởng 80% trong danh mục bhyt cho phép , xin cám ơn.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác