Bác sĩ cho em hỏi em đã cấy que tránh thai cũng gần 1 năm nhưng em có kinh nguyệt mà lượng kinh nguyệt của em không đều cứ rỉ rỉ không nhiều nhưng kéo dài bình thường sẽ 1 tuần nay kéo dài khoảng 2 tuần hơn thì làm sao ạ em cần phải đi khám không ạ, nếu đi khám thì phải qua khoa nào ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Bác sĩ cho em hỏi em đã cấy que tránh thai cũng gần 1 năm nhưng em có kinh nguyệt mà lượng kinh nguyệt của em không đều cứ rỉ rỉ không nhiều nhưng kéo dài bình thường sẽ 1 tuần nay kéo dài khoảng 2 tuần hơn thì làm sao ạ em cần phải đi khám không ạ, nếu đi khám thì phải qua khoa nào ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Bác sĩ cho em hỏi em đã cấy que tránh thai cũng gần 1 năm nhưng em có kinh nguyệt mà lượng kinh nguyệt của em không đều cứ rỉ rỉ không nhiều nhưng kéo dài bình thường sẽ 1 tuần nay kéo dài khoảng 2 tuần hơn thì làm sao ạ em cần phải đi khám không ạ, nếu đi khám thì phải qua khoa nào ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Bác sĩ cho em hỏi em đã cấy que tránh thai cũng gần 1 năm nhưng em có kinh nguyệt mà lượng kinh nguyệt của em không đều cứ rỉ rỉ không nhiều nhưng kéo dài bình thường sẽ 1 tuần nay kéo dài khoảng 2 tuần hơn thì làm sao ạ em cần phải đi khám không ạ, nếu đi khám thì phải qua khoa nào ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Bác sĩ cho em hỏi em đã cấy que tránh thai cũng gần 1 năm nhưng em có kinh nguyệt mà lượng kinh nguyệt của em không đều cứ rỉ rỉ không nhiều nhưng kéo dài bình thường sẽ 1 tuần nay kéo dài khoảng 2 tuần hơn thì làm sao ạ em cần phải đi khám không ạ, nếu đi khám thì phải qua khoa nào ạ - Bệnh viện Hùng Vương
Bác sĩ cho em hỏi em đã cấy que tránh thai cũng gần 1 năm nhưng em có kinh nguyệt mà lượng kinh nguyệt của em không đều cứ rỉ rỉ không nhiều nhưng kéo dài bình thường sẽ 1 tuần nay kéo dài khoảng 2 tuần hơn thì làm sao ạ em cần phải đi khám không ạ, nếu đi khám thì phải qua khoa nào ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Bác sĩ cho em hỏi em đã cấy que tránh thai cũng gần 1 năm nhưng em có kinh nguyệt mà lượng kinh nguyệt của em không đều cứ rỉ rỉ không nhiều nhưng kéo dài bình thường sẽ 1 tuần nay kéo dài khoảng 2 tuần hơn thì làm sao ạ em cần phải đi khám không ạ, nếu đi khám thì phải qua khoa nào ạ

Trả lời:

(23-03-2023 11:21)

Bác sỹ trả lời câu hỏi của em là em đang cấy que ngừa thai thì đôi khi sẽ có tình trạng ra huyết ít không theo chu kỳ. Nếu ra ít và không kéo dài thì em có thể không khám và theo dõi tình trạng ra huyết đó. Nếu tình trạng của em ra huyết kéo dài không ngừng thì nên đi khám để được khảo sát thêm những nguyên nhân khác. Em có thể đăng ký khám tại khoa Khám Bệnh A- Lầu 2 Toà nhà Bách Hợp

Thân ái

Bs Nguyễn Ngọc Thoại

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác