Bác sĩ cho em hỏi là em có đi khám phụ khoa (17/03) tại bệnh viện Hùng Vương được Bác sĩ Nguyễn Thị Hải Yến khám ạ , kết quả là em bị nấm candida, bác sĩ kê đơn 6v thuốc uống và 10v thuốc đặt trị meclon, ddvs (hẹn sau 2 tuần tái khám 31/03) nhưng em đặt thuốc được 5 ngày thì đến kỳ kinh nguyệt 26-30/03. Sạch kinh 2 ngày. vậy em nên đặt hết thuốc còn lại rồi đi tái khám, hay để thuốc đó đi tái khám trước ạ. Em cảm ơn Bác xem và mong bác phản hồi ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Bác sĩ cho em hỏi là em có đi khám phụ khoa (17/03) tại bệnh viện Hùng Vương được Bác sĩ Nguyễn Thị Hải Yến khám ạ , kết quả là em bị nấm candida, bác sĩ kê đơn 6v thuốc uống và 10v thuốc đặt trị meclon, ddvs (hẹn sau 2 tuần tái khám 31/03) nhưng em đặt thuốc được 5 ngày thì đến kỳ kinh nguyệt 26-30/03. Sạch kinh 2 ngày. vậy em nên đặt hết thuốc còn lại rồi đi tái khám, hay để thuốc đó đi tái khám trước ạ. Em cảm ơn Bác xem và mong bác phản hồi ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Bác sĩ cho em hỏi là em có đi khám phụ khoa (17/03) tại bệnh viện Hùng Vương được Bác sĩ Nguyễn Thị Hải Yến khám ạ , kết quả là em bị nấm candida, bác sĩ kê đơn 6v thuốc uống và 10v thuốc đặt trị meclon, ddvs (hẹn sau 2 tuần tái khám 31/03) nhưng em đặt thuốc được 5 ngày thì đến kỳ kinh nguyệt 26-30/03. Sạch kinh 2 ngày. vậy em nên đặt hết thuốc còn lại rồi đi tái khám, hay để thuốc đó đi tái khám trước ạ. Em cảm ơn Bác xem và mong bác phản hồi ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Bác sĩ cho em hỏi là em có đi khám phụ khoa (17/03) tại bệnh viện Hùng Vương được Bác sĩ Nguyễn Thị Hải Yến khám ạ , kết quả là em bị nấm candida, bác sĩ kê đơn 6v thuốc uống và 10v thuốc đặt trị meclon, ddvs (hẹn sau 2 tuần tái khám 31/03) nhưng em đặt thuốc được 5 ngày thì đến kỳ kinh nguyệt 26-30/03. Sạch kinh 2 ngày. vậy em nên đặt hết thuốc còn lại rồi đi tái khám, hay để thuốc đó đi tái khám trước ạ. Em cảm ơn Bác xem và mong bác phản hồi ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Bác sĩ cho em hỏi là em có đi khám phụ khoa (17/03) tại bệnh viện Hùng Vương được Bác sĩ Nguyễn Thị Hải Yến khám ạ , kết quả là em bị nấm candida, bác sĩ kê đơn 6v thuốc uống và 10v thuốc đặt trị meclon, ddvs (hẹn sau 2 tuần tái khám 31/03) nhưng em đặt thuốc được 5 ngày thì đến kỳ kinh nguyệt 26-30/03. Sạch kinh 2 ngày. vậy em nên đặt hết thuốc còn lại rồi đi tái khám, hay để thuốc đó đi tái khám trước ạ. Em cảm ơn Bác xem và mong bác phản hồi ạ - Bệnh viện Hùng Vương
Bác sĩ cho em hỏi là em có đi khám phụ khoa (17/03) tại bệnh viện Hùng Vương được Bác sĩ Nguyễn Thị Hải Yến khám ạ , kết quả là em bị nấm candida, bác sĩ kê đơn 6v thuốc uống và 10v thuốc đặt trị meclon, ddvs (hẹn sau 2 tuần tái khám 31/03) nhưng em đặt thuốc được 5 ngày thì đến kỳ kinh nguyệt 26-30/03. Sạch kinh 2 ngày. vậy em nên đặt hết thuốc còn lại rồi đi tái khám, hay để thuốc đó đi tái khám trước ạ. Em cảm ơn Bác xem và mong bác phản hồi ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Bác sĩ cho em hỏi là em có đi khám phụ khoa (17/03) tại bệnh viện Hùng Vương được Bác sĩ Nguyễn Thị Hải Yến khám ạ , kết quả là em bị nấm candida, bác sĩ kê đơn 6v thuốc uống và 10v thuốc đặt trị meclon, ddvs (hẹn sau 2 tuần tái khám 31/03) nhưng em đặt thuốc được 5 ngày thì đến kỳ kinh nguyệt 26-30/03. Sạch kinh 2 ngày. vậy em nên đặt hết thuốc còn lại rồi đi tái khám, hay để thuốc đó đi tái khám trước ạ. Em cảm ơn Bác xem và mong bác phản hồi ạ

Trả lời:

(02-04-2024 09:42)

Xin chào em, cám ơn em đã quan tâm và gửi câu hỏi về BV. Hiện tai em ra huyết ( máu kinh) em nên ngưng đặt thuốc và tiếp tục đặt thuốc theo toa sau khi sạch kinh. Tái khám của mình sẽ vào lúc hết thuốc 2-3 ngày. Chúc em mau hết bệnh, xin chào và hẹn gặp lại em.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác