Bác sĩ cho em hỏi, nay e mới đi khám ở bệnh viện Hùng Vương có đi kênh ctc thì bị ngắn 23cm. Bác sĩ có gợi ý đặt vòng, cho em hỏi phí dịch vụ hết bao nhiêu ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Bác sĩ cho em hỏi, nay e mới đi khám ở bệnh viện Hùng Vương có đi kênh ctc thì bị ngắn 23cm. Bác sĩ có gợi ý đặt vòng, cho em hỏi phí dịch vụ hết bao nhiêu ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Bác sĩ cho em hỏi, nay e mới đi khám ở bệnh viện Hùng Vương có đi kênh ctc thì bị ngắn 23cm. Bác sĩ có gợi ý đặt vòng, cho em hỏi phí dịch vụ hết bao nhiêu ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Bác sĩ cho em hỏi, nay e mới đi khám ở bệnh viện Hùng Vương có đi kênh ctc thì bị ngắn 23cm. Bác sĩ có gợi ý đặt vòng, cho em hỏi phí dịch vụ hết bao nhiêu ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Bác sĩ cho em hỏi, nay e mới đi khám ở bệnh viện Hùng Vương có đi kênh ctc thì bị ngắn 23cm. Bác sĩ có gợi ý đặt vòng, cho em hỏi phí dịch vụ hết bao nhiêu ạ? - Bệnh viện Hùng Vương
Bác sĩ cho em hỏi, nay e mới đi khám ở bệnh viện Hùng Vương có đi kênh ctc thì bị ngắn 23cm. Bác sĩ có gợi ý đặt vòng, cho em hỏi phí dịch vụ hết bao nhiêu ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Bác sĩ cho em hỏi, nay e mới đi khám ở bệnh viện Hùng Vương có đi kênh ctc thì bị ngắn 23cm. Bác sĩ có gợi ý đặt vòng, cho em hỏi phí dịch vụ hết bao nhiêu ạ?

Trả lời:

(01-04-2024 20:59)

Chào em, chi phí đặt vòng nâng CTC trong điều trị doạ sanh non là 350.000 đồng. Vòng nâng CTC có nhiều loại và tuỳ thuộc vào loại và kích thước vòng nâng sẽ có giá khác nhau em nhé. Giá trung bình các loại vòng nâng ~ 2,000,000 đồng

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác