Bác sĩ ơi, cho em hỏi sanh mổ lần 3 có bhyt Gò Dầu Tây Ninh thì chi phí là bao nhiêu vậy ạ? Thai em được 34 tuần rồi ạ. Mà bệnh viện Gò Dầu không có nhận sanh mổ bảo em phải lên bv Hùng Vương sanh cho an toàn ạ. Nên em hỏi để chuẩn bị chi phí sanh ạ. Và khi đi sanh mình cần đem theo những giấy tờ gì vậy bác sĩ? - Bệnh viện Hùng Vương

Bác sĩ ơi, cho em hỏi sanh mổ lần 3 có bhyt Gò Dầu Tây Ninh thì chi phí là bao nhiêu vậy ạ? Thai em được 34 tuần rồi ạ. Mà bệnh viện Gò Dầu không có nhận sanh mổ bảo em phải lên bv Hùng Vương sanh cho an toàn ạ. Nên em hỏi để chuẩn bị chi phí sanh ạ. Và khi đi sanh mình cần đem theo những giấy tờ gì vậy bác sĩ? - Bệnh viện Hùng Vương

Bác sĩ ơi, cho em hỏi sanh mổ lần 3 có bhyt Gò Dầu Tây Ninh thì chi phí là bao nhiêu vậy ạ? Thai em được 34 tuần rồi ạ. Mà bệnh viện Gò Dầu không có nhận sanh mổ bảo em phải lên bv Hùng Vương sanh cho an toàn ạ. Nên em hỏi để chuẩn bị chi phí sanh ạ. Và khi đi sanh mình cần đem theo những giấy tờ gì vậy bác sĩ? - Bệnh viện Hùng Vương

Bác sĩ ơi, cho em hỏi sanh mổ lần 3 có bhyt Gò Dầu Tây Ninh thì chi phí là bao nhiêu vậy ạ? Thai em được 34 tuần rồi ạ. Mà bệnh viện Gò Dầu không có nhận sanh mổ bảo em phải lên bv Hùng Vương sanh cho an toàn ạ. Nên em hỏi để chuẩn bị chi phí sanh ạ. Và khi đi sanh mình cần đem theo những giấy tờ gì vậy bác sĩ? - Bệnh viện Hùng Vương

Bác sĩ ơi, cho em hỏi sanh mổ lần 3 có bhyt Gò Dầu Tây Ninh thì chi phí là bao nhiêu vậy ạ? Thai em được 34 tuần rồi ạ. Mà bệnh viện Gò Dầu không có nhận sanh mổ bảo em phải lên bv Hùng Vương sanh cho an toàn ạ. Nên em hỏi để chuẩn bị chi phí sanh ạ. Và khi đi sanh mình cần đem theo những giấy tờ gì vậy bác sĩ? - Bệnh viện Hùng Vương
Bác sĩ ơi, cho em hỏi sanh mổ lần 3 có bhyt Gò Dầu Tây Ninh thì chi phí là bao nhiêu vậy ạ? Thai em được 34 tuần rồi ạ. Mà bệnh viện Gò Dầu không có nhận sanh mổ bảo em phải lên bv Hùng Vương sanh cho an toàn ạ. Nên em hỏi để chuẩn bị chi phí sanh ạ. Và khi đi sanh mình cần đem theo những giấy tờ gì vậy bác sĩ? - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Bác sĩ ơi, cho em hỏi sanh mổ lần 3 có bhyt Gò Dầu Tây Ninh thì chi phí là bao nhiêu vậy ạ? Thai em được 34 tuần rồi ạ. Mà bệnh viện Gò Dầu không có nhận sanh mổ bảo em phải lên bv Hùng Vương sanh cho an toàn ạ. Nên em hỏi để chuẩn bị chi phí sanh ạ. Và khi đi sanh mình cần đem theo những giấy tờ gì vậy bác sĩ?

Trả lời:

(30-11-2023 06:34)

Chào em, trường hợp có nhập viện điều trị nội trú trình thẻ bhyt thì được hưởng đúng tuyến ko cần giấy chuyển, mức hưởng 80% trong danh mục bhyt chi trả những khoản ngoài danh mục là bệnh nhân tự thanh toán, mổ thường tạm ứng 10. 000. 000, mổ dịch vụ tạm ứng 18.000.000đ, khi xuất viện nếu dư tiền bệnh viện sẽ hoàn lại, xin cám ơn 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác