Bác sĩ ơi ! Em đã sanh được 1 bé đc 2 tuổi , nay e thả để bầu nhưng hoài sao không đậu thai e muốn đi khám để xem em bị gì thì đi khám khoa nào ạ ? - Bệnh viện Hùng Vương

Bác sĩ ơi ! Em đã sanh được 1 bé đc 2 tuổi , nay e thả để bầu nhưng hoài sao không đậu thai e muốn đi khám để xem em bị gì thì đi khám khoa nào ạ ? - Bệnh viện Hùng Vương

Bác sĩ ơi ! Em đã sanh được 1 bé đc 2 tuổi , nay e thả để bầu nhưng hoài sao không đậu thai e muốn đi khám để xem em bị gì thì đi khám khoa nào ạ ? - Bệnh viện Hùng Vương

Bác sĩ ơi ! Em đã sanh được 1 bé đc 2 tuổi , nay e thả để bầu nhưng hoài sao không đậu thai e muốn đi khám để xem em bị gì thì đi khám khoa nào ạ ? - Bệnh viện Hùng Vương

Bác sĩ ơi ! Em đã sanh được 1 bé đc 2 tuổi , nay e thả để bầu nhưng hoài sao không đậu thai e muốn đi khám để xem em bị gì thì đi khám khoa nào ạ ? - Bệnh viện Hùng Vương
Bác sĩ ơi ! Em đã sanh được 1 bé đc 2 tuổi , nay e thả để bầu nhưng hoài sao không đậu thai e muốn đi khám để xem em bị gì thì đi khám khoa nào ạ ? - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Bác sĩ ơi ! Em đã sanh được 1 bé đc 2 tuổi , nay e thả để bầu nhưng hoài sao không đậu thai e muốn đi khám để xem em bị gì thì đi khám khoa nào ạ ?

Trả lời:

(03-12-2023 23:07)

Chào bạn! Hai vợ chồng có thể đến khám kiểm tra tại khoa Hiếm muộn của bệnh viện bạn nhé. Trân trọng

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác