Bảo hiểm e ở thống nhất qua hùng vương sanh có cần giấy gì k ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Bảo hiểm e ở thống nhất qua hùng vương sanh có cần giấy gì k ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Bảo hiểm e ở thống nhất qua hùng vương sanh có cần giấy gì k ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Bảo hiểm e ở thống nhất qua hùng vương sanh có cần giấy gì k ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Bảo hiểm e ở thống nhất qua hùng vương sanh có cần giấy gì k ạ - Bệnh viện Hùng Vương
Bảo hiểm e ở thống nhất qua hùng vương sanh có cần giấy gì k ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Bảo hiểm e ở thống nhất qua hùng vương sanh có cần giấy gì k ạ

Trả lời:

(18-03-2024 18:03)

Chào em, BHYT em ở Thống Nhất  trường hợp nhập viện sanh thì không cần giấy chuyển tuyến em vẫn được hưởng đúng tuyến , mức hưởng 80% trong danh mục BHYT chi trả , xin cám ơn 

Trân trọng.

KTV Nguyễn Hạnh Minh Trúc

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác