Bảo hiểm y tế làm tại bệnh viện 30/4 có dùng được tại bệnh viện mình ko - Bệnh viện Hùng Vương

Bảo hiểm y tế làm tại bệnh viện 30/4 có dùng được tại bệnh viện mình ko - Bệnh viện Hùng Vương

Bảo hiểm y tế làm tại bệnh viện 30/4 có dùng được tại bệnh viện mình ko - Bệnh viện Hùng Vương

Bảo hiểm y tế làm tại bệnh viện 30/4 có dùng được tại bệnh viện mình ko - Bệnh viện Hùng Vương

Bảo hiểm y tế làm tại bệnh viện 30/4 có dùng được tại bệnh viện mình ko - Bệnh viện Hùng Vương
Bảo hiểm y tế làm tại bệnh viện 30/4 có dùng được tại bệnh viện mình ko - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Bảo hiểm y tế làm tại bệnh viện 30/4 có dùng được tại bệnh viện mình ko

Trả lời:

(07-05-2024 21:58)

Chào em , em có bhyt ở bệnh viện 30/4, trường hợp khám hưởng bhyt bắt buộc phải có giấy chuyển tuyến , trường hợp nhập viện sanh thì không cần giấy chuyển tuyến vẫn được hưởng bhyt đúng tuyến , mức hưởng 80% trong danh mục bhyt chi trả , xin cám ơn 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác