Bắt đầu từ 01/01/2023 sổ hộ khẩu sẽ hết hiệu lực. Cho em hỏi vậy mình đi sinh không cần sổ hộ khẩu nữa đúng không ạ? Và có cần thêm giấy xác nhận thông tin về cư trú gì không ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Bắt đầu từ 01/01/2023 sổ hộ khẩu sẽ hết hiệu lực. Cho em hỏi vậy mình đi sinh không cần sổ hộ khẩu nữa đúng không ạ? Và có cần thêm giấy xác nhận thông tin về cư trú gì không ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Bắt đầu từ 01/01/2023 sổ hộ khẩu sẽ hết hiệu lực. Cho em hỏi vậy mình đi sinh không cần sổ hộ khẩu nữa đúng không ạ? Và có cần thêm giấy xác nhận thông tin về cư trú gì không ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Bắt đầu từ 01/01/2023 sổ hộ khẩu sẽ hết hiệu lực. Cho em hỏi vậy mình đi sinh không cần sổ hộ khẩu nữa đúng không ạ? Và có cần thêm giấy xác nhận thông tin về cư trú gì không ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Bắt đầu từ 01/01/2023 sổ hộ khẩu sẽ hết hiệu lực. Cho em hỏi vậy mình đi sinh không cần sổ hộ khẩu nữa đúng không ạ? Và có cần thêm giấy xác nhận thông tin về cư trú gì không ạ? - Bệnh viện Hùng Vương
Bắt đầu từ 01/01/2023 sổ hộ khẩu sẽ hết hiệu lực. Cho em hỏi vậy mình đi sinh không cần sổ hộ khẩu nữa đúng không ạ? Và có cần thêm giấy xác nhận thông tin về cư trú gì không ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Bắt đầu từ 01/01/2023 sổ hộ khẩu sẽ hết hiệu lực. Cho em hỏi vậy mình đi sinh không cần sổ hộ khẩu nữa đúng không ạ? Và có cần thêm giấy xác nhận thông tin về cư trú gì không ạ?

Trả lời:

(30-01-2023 08:58)

Chào em , nhập viện sanh nếu em bé có gửi khoa nhi thì mới cần giấy xác nhận cư trú , còn lại em  trình BHYT ( nếu có) và CCCD bản chính và những giấy tờ khám thai trước đó , xin cám ơn 

KTV.Nguyễn Hạnh Minh Trúc

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác