Bệnh viện cho e hỏi chọn dịch vụ phòng hậu sản 2 người 1 phòng thì có được hưởng bhyt không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Bệnh viện cho e hỏi chọn dịch vụ phòng hậu sản 2 người 1 phòng thì có được hưởng bhyt không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Bệnh viện cho e hỏi chọn dịch vụ phòng hậu sản 2 người 1 phòng thì có được hưởng bhyt không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Bệnh viện cho e hỏi chọn dịch vụ phòng hậu sản 2 người 1 phòng thì có được hưởng bhyt không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Bệnh viện cho e hỏi chọn dịch vụ phòng hậu sản 2 người 1 phòng thì có được hưởng bhyt không ạ - Bệnh viện Hùng Vương
Bệnh viện cho e hỏi chọn dịch vụ phòng hậu sản 2 người 1 phòng thì có được hưởng bhyt không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Bệnh viện cho e hỏi chọn dịch vụ phòng hậu sản 2 người 1 phòng thì có được hưởng bhyt không ạ

Trả lời:

(12-04-2024 08:45)

Chào chị , phòng dịch vụ 2 giường có giá từ 1.500.000 đến 1.700.000đ , bhyt chỉ chi trả trong danh mục là 1 ngày 229.200đ/ngày , còn lại chệnh lệch thì bệnh nhân tự thanh toán , xin cám ơn 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác