bệnh viện cho e hỏi về chi phí tạm ứng sinh mổ lần 2 có bảo hiểm y tế ạ - Bệnh viện Hùng Vương

bệnh viện cho e hỏi về chi phí tạm ứng sinh mổ lần 2 có bảo hiểm y tế ạ - Bệnh viện Hùng Vương

bệnh viện cho e hỏi về chi phí tạm ứng sinh mổ lần 2 có bảo hiểm y tế ạ - Bệnh viện Hùng Vương

bệnh viện cho e hỏi về chi phí tạm ứng sinh mổ lần 2 có bảo hiểm y tế ạ - Bệnh viện Hùng Vương

bệnh viện cho e hỏi về chi phí tạm ứng sinh mổ lần 2 có bảo hiểm y tế ạ - Bệnh viện Hùng Vương
bệnh viện cho e hỏi về chi phí tạm ứng sinh mổ lần 2 có bảo hiểm y tế ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: bệnh viện cho e hỏi về chi phí tạm ứng sinh mổ lần 2 có bảo hiểm y tế ạ

Trả lời:

(02-05-2024 11:32)

Chào em, sanh thường nhà nước tạm ứng từ 6.000.000 đến 7.000.000 , sanh ( mổ ) dịch vụ tạm ứng 10.000.000 đến 18.000.000 , xin cám ơn .

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác