Bệnh viện cho mình xin thông tin giá trọn gói mổ đẻ lần 2 và triệt sản nhé.em cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Bệnh viện cho mình xin thông tin giá trọn gói mổ đẻ lần 2 và triệt sản nhé.em cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Bệnh viện cho mình xin thông tin giá trọn gói mổ đẻ lần 2 và triệt sản nhé.em cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Bệnh viện cho mình xin thông tin giá trọn gói mổ đẻ lần 2 và triệt sản nhé.em cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Bệnh viện cho mình xin thông tin giá trọn gói mổ đẻ lần 2 và triệt sản nhé.em cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương
Bệnh viện cho mình xin thông tin giá trọn gói mổ đẻ lần 2 và triệt sản nhé.em cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Bệnh viện cho mình xin thông tin giá trọn gói mổ đẻ lần 2 và triệt sản nhé.em cảm ơn

Trả lời:

(21-03-2024 08:29)

Chào bạn! Chi phí sinh bạn có thể tham khảo link sau nhé: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1OJLrz2vTqH4tvDrgoSYn8wXWO10Bz4gn. Khi bạn trên 35 tuổi, đã có đủ con và có sự đồng ý của người chồng, bạn có thể đăng ký triệt sản khi nhập viện sinh bé. Chi phí sẽ nằm trong phần tạm ứng nhập viện sinh của bạn nhé
 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác