Bệnh viện có làm thẩm mỹ thu hẹp ống âm đạo ko ạ. Cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Bệnh viện có làm thẩm mỹ thu hẹp ống âm đạo ko ạ. Cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Bệnh viện có làm thẩm mỹ thu hẹp ống âm đạo ko ạ. Cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Bệnh viện có làm thẩm mỹ thu hẹp ống âm đạo ko ạ. Cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Bệnh viện có làm thẩm mỹ thu hẹp ống âm đạo ko ạ. Cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương
Bệnh viện có làm thẩm mỹ thu hẹp ống âm đạo ko ạ. Cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Bệnh viện có làm thẩm mỹ thu hẹp ống âm đạo ko ạ. Cảm ơn

Trả lời:

(01-03-2024 13:54)

Chào bạn! Khoa Kế hoạch hóa gia đình, Bệnh viện hùng vương có thực hiện dịch vụ may thẩm mỹ tầng sinh môn, không có làm thẩm mỹ thu hẹp ống âm đạo. Bạn cần tìm hiều thêm thông tin, liên hệ số 028.38558532 để được tư vấn cụ thể.

Trân trọng

HS Phạm Quách Yến Xuân

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác