Bs cho e hỏi, e bị mất giấy cccd, chỉ có cmnd cũ thì đi khám làm giấy tờ được không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Bs cho e hỏi, e bị mất giấy cccd, chỉ có cmnd cũ thì đi khám làm giấy tờ được không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Bs cho e hỏi, e bị mất giấy cccd, chỉ có cmnd cũ thì đi khám làm giấy tờ được không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Bs cho e hỏi, e bị mất giấy cccd, chỉ có cmnd cũ thì đi khám làm giấy tờ được không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Bs cho e hỏi, e bị mất giấy cccd, chỉ có cmnd cũ thì đi khám làm giấy tờ được không ạ - Bệnh viện Hùng Vương
Bs cho e hỏi, e bị mất giấy cccd, chỉ có cmnd cũ thì đi khám làm giấy tờ được không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Bs cho e hỏi, e bị mất giấy cccd, chỉ có cmnd cũ thì đi khám làm giấy tờ được không ạ

Trả lời:

(12-05-2024 13:16)

Chào em, khi đi khám nếu em ko có BHYT thì e trình CMND để bệnh viện nhập thông tin khi nào em có CCCD rồi khi tái khám em trình sẽ điều chỉnh lại nhe, xin cám ơn.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác