BS cho em hỏi con e 1 tháng tuổi tới hẹn lấy kết quả sét nghiệm và chích ngừa giờ đang ở dưới quê, vậy ba của bé có thể đến bệnh viện lấy kết quả sét nghiệm và chuyển hồ sơ cho bé về chích ngừa được không ạ ? - Bệnh viện Hùng Vương

BS cho em hỏi con e 1 tháng tuổi tới hẹn lấy kết quả sét nghiệm và chích ngừa giờ đang ở dưới quê, vậy ba của bé có thể đến bệnh viện lấy kết quả sét nghiệm và chuyển hồ sơ cho bé về chích ngừa được không ạ ? - Bệnh viện Hùng Vương

BS cho em hỏi con e 1 tháng tuổi tới hẹn lấy kết quả sét nghiệm và chích ngừa giờ đang ở dưới quê, vậy ba của bé có thể đến bệnh viện lấy kết quả sét nghiệm và chuyển hồ sơ cho bé về chích ngừa được không ạ ? - Bệnh viện Hùng Vương

BS cho em hỏi con e 1 tháng tuổi tới hẹn lấy kết quả sét nghiệm và chích ngừa giờ đang ở dưới quê, vậy ba của bé có thể đến bệnh viện lấy kết quả sét nghiệm và chuyển hồ sơ cho bé về chích ngừa được không ạ ? - Bệnh viện Hùng Vương

BS cho em hỏi con e 1 tháng tuổi tới hẹn lấy kết quả sét nghiệm và chích ngừa giờ đang ở dưới quê, vậy ba của bé có thể đến bệnh viện lấy kết quả sét nghiệm và chuyển hồ sơ cho bé về chích ngừa được không ạ ? - Bệnh viện Hùng Vương
BS cho em hỏi con e 1 tháng tuổi tới hẹn lấy kết quả sét nghiệm và chích ngừa giờ đang ở dưới quê, vậy ba của bé có thể đến bệnh viện lấy kết quả sét nghiệm và chuyển hồ sơ cho bé về chích ngừa được không ạ ? - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: BS cho em hỏi con e 1 tháng tuổi tới hẹn lấy kết quả sét nghiệm và chích ngừa giờ đang ở dưới quê, vậy ba của bé có thể đến bệnh viện lấy kết quả sét nghiệm và chuyển hồ sơ cho bé về chích ngừa được không ạ ?

Trả lời:

(23-01-2024 13:40)

Chào bạn! Bạn vui lòng mang theo giấy ra viện quay lại khoa đã nội trú nhận kết quả nhé. Trân trọng

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác