Bv cho em hỏi chi phí sinh mổ lần 2 ở viện mình với ạ.em có thẻ BHYT diện được hưởng 100% ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Bv cho em hỏi chi phí sinh mổ lần 2 ở viện mình với ạ.em có thẻ BHYT diện được hưởng 100% ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Bv cho em hỏi chi phí sinh mổ lần 2 ở viện mình với ạ.em có thẻ BHYT diện được hưởng 100% ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Bv cho em hỏi chi phí sinh mổ lần 2 ở viện mình với ạ.em có thẻ BHYT diện được hưởng 100% ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Bv cho em hỏi chi phí sinh mổ lần 2 ở viện mình với ạ.em có thẻ BHYT diện được hưởng 100% ạ? - Bệnh viện Hùng Vương
Bv cho em hỏi chi phí sinh mổ lần 2 ở viện mình với ạ.em có thẻ BHYT diện được hưởng 100% ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Bv cho em hỏi chi phí sinh mổ lần 2 ở viện mình với ạ.em có thẻ BHYT diện được hưởng 100% ạ?

Trả lời:

(28-03-2024 14:31)

Chào em , trường hợp nhập viện sanh , sanh nhà nước hay sanh dịch vụ đều sử dụng được bhyt , sanh nhà nước tạm ứng 7.000.000 , sanh dịch vụ tạm ứng từ 10.000.000 đến 18.000.000 , trong quá trình nằm viện nếu phát sinh chi phí thì sẽ tạm ứng thêm , khi xuất viện nếu còn thừa tiền bệnh viện sẽ hoàn lại , bhyt của em nếu mức hưởng 100% thì em sẽ được hưởng 100% những khoản bhyt cho phép , còn ngoài danh mục bhyt không chi trả thì người bệnh tự thanh toán ,  xin cám ơn

Trân trọng

KTV Nguyễn Hạnh Minh Trúc

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác