Bv cho em hỏi là bhyt ở bv Bình tân có sử dụng đc ở bv mình k ạ , hay phải có giấy chuyển tuyến ạ. Em cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Bv cho em hỏi là bhyt ở bv Bình tân có sử dụng đc ở bv mình k ạ , hay phải có giấy chuyển tuyến ạ. Em cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Bv cho em hỏi là bhyt ở bv Bình tân có sử dụng đc ở bv mình k ạ , hay phải có giấy chuyển tuyến ạ. Em cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Bv cho em hỏi là bhyt ở bv Bình tân có sử dụng đc ở bv mình k ạ , hay phải có giấy chuyển tuyến ạ. Em cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Bv cho em hỏi là bhyt ở bv Bình tân có sử dụng đc ở bv mình k ạ , hay phải có giấy chuyển tuyến ạ. Em cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương
Bv cho em hỏi là bhyt ở bv Bình tân có sử dụng đc ở bv mình k ạ , hay phải có giấy chuyển tuyến ạ. Em cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Bv cho em hỏi là bhyt ở bv Bình tân có sử dụng đc ở bv mình k ạ , hay phải có giấy chuyển tuyến ạ. Em cảm ơn

Trả lời:

(11-04-2024 20:38)

Chào em , trường hợp khám hưởng bhyt bắt buộc phải có giáy chuyển tuyến , trường hợp nhập viện sanh thì không cần giấy chuyển tuyến vẫn được hưởng bhyt đúng tuyến , mức hưởng 80% trong danh mục bhyt chi trả , xin cám ơn 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác