Chào admin ,em thai 12 tuần , bác sĩ hẹn em thứ 6 ngày 7/12/2023 đến lịch khám để làm xét nghiệm máu cho mẹ và con . Vậy cho em hỏi trước khi đi em có cần nhịn ăn sáng để làm xét nghiệm máu không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Chào admin ,em thai 12 tuần , bác sĩ hẹn em thứ 6 ngày 7/12/2023 đến lịch khám để làm xét nghiệm máu cho mẹ và con . Vậy cho em hỏi trước khi đi em có cần nhịn ăn sáng để làm xét nghiệm máu không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Chào admin ,em thai 12 tuần , bác sĩ hẹn em thứ 6 ngày 7/12/2023 đến lịch khám để làm xét nghiệm máu cho mẹ và con . Vậy cho em hỏi trước khi đi em có cần nhịn ăn sáng để làm xét nghiệm máu không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Chào admin ,em thai 12 tuần , bác sĩ hẹn em thứ 6 ngày 7/12/2023 đến lịch khám để làm xét nghiệm máu cho mẹ và con . Vậy cho em hỏi trước khi đi em có cần nhịn ăn sáng để làm xét nghiệm máu không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Chào admin ,em thai 12 tuần , bác sĩ hẹn em thứ 6 ngày 7/12/2023 đến lịch khám để làm xét nghiệm máu cho mẹ và con . Vậy cho em hỏi trước khi đi em có cần nhịn ăn sáng để làm xét nghiệm máu không ạ - Bệnh viện Hùng Vương
Chào admin ,em thai 12 tuần , bác sĩ hẹn em thứ 6 ngày 7/12/2023 đến lịch khám để làm xét nghiệm máu cho mẹ và con . Vậy cho em hỏi trước khi đi em có cần nhịn ăn sáng để làm xét nghiệm máu không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Chào admin ,em thai 12 tuần , bác sĩ hẹn em thứ 6 ngày 7/12/2023 đến lịch khám để làm xét nghiệm máu cho mẹ và con . Vậy cho em hỏi trước khi đi em có cần nhịn ăn sáng để làm xét nghiệm máu không ạ

Trả lời:

(04-12-2023 09:02)

Chào em, trong bộ xét nghiệm máu cho mẹ con vào 3 tháng đầu thai kỳ mình không cần nhịn đói để thử đường huyết em nhé.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác