Chào anh chị,Vợ chồng em bất cẩn bị thất lạc giấy chứng sinh của bé do dọn chuyển nhà.Nhờ anh chị hỗ trợ hướng dẫn thủ tục cấp lại giúp ạTrân trọng & Cảm ơn anh chị, - Bệnh viện Hùng Vương

Chào anh chị,Vợ chồng em bất cẩn bị thất lạc giấy chứng sinh của bé do dọn chuyển nhà.Nhờ anh chị hỗ trợ hướng dẫn thủ tục cấp lại giúp ạTrân trọng & Cảm ơn anh chị, - Bệnh viện Hùng Vương

Chào anh chị,Vợ chồng em bất cẩn bị thất lạc giấy chứng sinh của bé do dọn chuyển nhà.Nhờ anh chị hỗ trợ hướng dẫn thủ tục cấp lại giúp ạTrân trọng & Cảm ơn anh chị, - Bệnh viện Hùng Vương

Chào anh chị,Vợ chồng em bất cẩn bị thất lạc giấy chứng sinh của bé do dọn chuyển nhà.Nhờ anh chị hỗ trợ hướng dẫn thủ tục cấp lại giúp ạTrân trọng & Cảm ơn anh chị, - Bệnh viện Hùng Vương

Chào anh chị,Vợ chồng em bất cẩn bị thất lạc giấy chứng sinh của bé do dọn chuyển nhà.Nhờ anh chị hỗ trợ hướng dẫn thủ tục cấp lại giúp ạTrân trọng & Cảm ơn anh chị, - Bệnh viện Hùng Vương
Chào anh chị,Vợ chồng em bất cẩn bị thất lạc giấy chứng sinh của bé do dọn chuyển nhà.Nhờ anh chị hỗ trợ hướng dẫn thủ tục cấp lại giúp ạTrân trọng & Cảm ơn anh chị, - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Chào anh chị,Vợ chồng em bất cẩn bị thất lạc giấy chứng sinh của bé do dọn chuyển nhà.Nhờ anh chị hỗ trợ hướng dẫn thủ tục cấp lại giúp ạTrân trọng & Cảm ơn anh chị,

Trả lời:

(25-04-2024 17:25)

Chào bạn! Bạn vó thể liên hệ số điên thoại 028 39552631 để được hướng dânc chi tiết bạn nhé

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác