Chào anh/chị Em muốn tìm hiểu các dịch vụ cũng như gói sanh tại phòng VIP của bệnh viện Hùng Vương ạ. Nhờ anh/chị hỗ trợ tư vấn - Bệnh viện Hùng Vương

Chào anh/chị Em muốn tìm hiểu các dịch vụ cũng như gói sanh tại phòng VIP của bệnh viện Hùng Vương ạ. Nhờ anh/chị hỗ trợ tư vấn - Bệnh viện Hùng Vương

Chào anh/chị Em muốn tìm hiểu các dịch vụ cũng như gói sanh tại phòng VIP của bệnh viện Hùng Vương ạ. Nhờ anh/chị hỗ trợ tư vấn - Bệnh viện Hùng Vương

Chào anh/chị Em muốn tìm hiểu các dịch vụ cũng như gói sanh tại phòng VIP của bệnh viện Hùng Vương ạ. Nhờ anh/chị hỗ trợ tư vấn - Bệnh viện Hùng Vương

Chào anh/chị Em muốn tìm hiểu các dịch vụ cũng như gói sanh tại phòng VIP của bệnh viện Hùng Vương ạ. Nhờ anh/chị hỗ trợ tư vấn - Bệnh viện Hùng Vương
Chào anh/chị Em muốn tìm hiểu các dịch vụ cũng như gói sanh tại phòng VIP của bệnh viện Hùng Vương ạ. Nhờ anh/chị hỗ trợ tư vấn - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Chào anh/chị Em muốn tìm hiểu các dịch vụ cũng như gói sanh tại phòng VIP của bệnh viện Hùng Vương ạ. Nhờ anh/chị hỗ trợ tư vấn

Trả lời:

(27-01-2023 12:01)

chào em , hiện tại Bệnh viện chưa triển khai gói sanh , nhập viện đóng tạm ứng dịch vụ từ 9.000.000 đến 12.000.000đ , phòng sanh gia đình vip 2.000.000đ/lần , xin cám ơn 

KTV.Nguyễn Hạnh Minh Trúc

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác